Meer betaalgemak met automatische incasso

Veel leden kiezen ervoor hun contributie via automatische incasso te betalen. Als KNGF-lid kunt u ervoor kiezen in termijnen te betalen, met uitzondering van studenten en seniorleden.

Machtiging doorlopende SEPA-incasso

Ik heb de informatie over de incassant gelezen en geef het KNGF toestemming mijn contributes, kosten IOF, CKR en klachtenregeling te incasseren indien ik deze heb afgesloten.
Uw gegevens
Indien je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt, gebruik je wellicht de achternaam van uw partner of echtgeno(o)t(e).
Alleen dit invullen als rekeningnummer van de praktijk is:
Vul hier de naam en relatienummer van de praktijk (alleen invullen als de praktijk de factuur betaalt)
  • Akkoord
Hierbij verklaar ik dat de praktijkeigenaar akkoord is met deze automatische incasso
Betalen in termijnen
Kies uw gewenste betaaltermijn.
Ondertekening

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Medewerker ledenadministratie
Hebt u een vraag over uw lidmaatschap? We helpen u graag.
Medewerker ledenadministratie, Ledenadministratie, (033) 467 29 29 (kies 1), ledenadministratie@kngf.nl