Ereleden

Ereleden zijn onze leden die bijzonder belangrijk zijn geweest voor de vereniging in de afgelopen jaren.

Onze ereleden

Ze zijn door het bestuur benoemd tot erelid en zij verdienen daarom een bijzondere vermelding op onze website.

De heer Henk Bijlsma
Mevrouw J. van Duijn-van der Pol
Mevrouw M.G. Dijkstra-de Weijs
De heer Aad Graafland
Prof. dr. P.J.M. Helders 
De heer Th. Koekenbier
De heer J.Th. Lemckert
De heer M.H. van Lijf
Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp
De heer M.R.B. Poot
De heer J.M.H. Rooders
De heer Hennie Spit
De heer Teun Stekelenburg
Dr. H.W.H. Weeda
Dr. Anton de Wijer
Mevrouw R. Nijhuis
De heer L. Nijhuis

 

 

Trefwoorden: