Fonds op Naam

Na de fusie van het KNGF en de Regionale Genootschappen Fysiotherapie (RGF), is het resterende vermogen opgenomen in een ‘Fonds op Naam’. Deze Fondsen worden beheerd door diverse beheercommissies. Het doel van deze commissies is om de gelden op een verstandige wijze ten goede te laten komen aan de leden van het oude RGF.

Hoe werkt het?

Fysiotherapeuten kunnen een aanvraag doen voor zowel mono- als multidisciplinaire subsidietrajecten. Heeft u een innovatief project? Door middel van een te downloaden formulier kunt u uw aanvraag indienen bij het rayon waar u onder valt. U vindt de juiste formulieren en reglementen per rayon hieronder.

Rayon Noordwest Nederland

Reglement

Downloads

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de onderstaande Ledenadviseurs van uw rayon:

Roy Jansen
E         r.jansen@kngf.nl
T          06 53 38 35 87

De  beheercommissie van Fonds Amstel-, Meerlanden en Amsterdam is te bereiken via fondsama@gmail.com.

Rayon Noordoost Nederland

Reglement

Downloads

Doel Fonds Het Noorden

De beheercommissie van Fonds Het Noorden wil de gelden uit het fonds besteden aan:

 1. De organisatie van een afsluitend symposium
 2. Innovatieve projecten in de regio

Extra Voorwaarden Fonds Groot IJsselland

Voor het aanvragen van een Innovatiesubsidie 2017 en 2018 zijn en aantal spelregels opgesteld. Deze zijn:

 • De aanvrager is (student)lid  van het (voormalige) RGF Groot IJsselland.
 • Resultaten uit projecten en/of productontwikkeling moeten beschikbaar komen voor  andere leden van regio Groot IJsselland.
 • Bij de aanvraag moet een duidelijk projectvoorstel worden ingediend, met een duidelijk omschreven probleemstelling, doelstelling, concrete resultaten, fasering en tijdpad.
 • Bij de aanvraag dient aangeven te worden hoeveel financiering er gevraagd wordt met daarbij een verantwoording.
 • Projecten en/of productontwikkelingen moeten passen in het jaarplan van het KNGF. (Of kunnen als basis dienen voor een toekomstig jaarplan).
 • De beheercommissie van het voormalige RGF Groot IJsselland bepaalt of het projectvoorstel ondersteuning verdient en hoeveel financiering beschikbaar wordt gesteld.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de onderstaande Ledenadviseurs van uw rayon:

Martin Vloedgraven
E         m.vloedgraven@kngf.nl
T          06 22 40 83 02

Hugo Ouwendijk
E         h.ouwendijk@kngf.nl
T          06 53 20 85 72

Rayon Zuidoost Nederland

Reglement

Downloads

Bijzonderheden Fonds Groot Gelre:

Fonds Groot Gelre maakt geen gebruik van een beheercommissie, maar van een kascommissie. Het verschil tussen beide vormen is dat een kascommissie achteraf toetst of de gelden conform doelstelling zijn aangewend en een beheercommissie dit vooraf toetst. De kascommissie brengt, zolang het Fonds bestaat, jaarlijks aan de algemene ledenvergadering van het KNGF verslag uit over haar bevindingen.

Bijzonderheden Fonds Maasvallei

 • De aanvrager was tussen 01-01-2016 en 31-12-2016 (student)lid  van RGF Maasvallei of werkt op dat moment ten dienste van de voormalige leden van het RGF Maasvallei.
 • Resultaten uit projecten en/of productontwikkeling (innovatie) moeten beschikbaar zijn voor  andere leden van het voormalige RGF Maasvallei. Hierbij kan ook gedacht worden aan volledig nieuwe inzichten die na beoordeling door de commissie tot een positief besluit kunnen leiden.
 • Bij de aanvraag moet een voorstel worden ingediend, met een duidelijk omschreven probleem- en/of  doelstelling en tijdpad.
 • Bij de aanvraag dient aangeven te worden hoeveel financiering er gevraagd wordt met daarbij een globale begroting.
 • De beheercommissie bepaalt met redenen omkleedt of het (project)voorstel ondersteuning verdient en hoeveel financiering beschikbaar wordt gesteld.
 • Tussentijds dient teruggekoppeld te worden wat gedaan is met het geld bv. door middel van te overleggen bonnen en/of declaratieformulieren, maar ook een inhoudelijke verantwoording.
 • De commissie bestaat uit 3 leden.
 • Streven is om het Fonds Maasvallei binnen de termijn van 3 jaar op te kunnen heffen of zoveel eerder als het geld op is.
 • De beheercommissie zorgt zelf voor de juiste uitvoeringsafspraken van de commissie.
 • Waar commissie wordt omschreven is bedoeld: de beheercommissie van het fonds op naam RGF Maasvallei.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de onderstaande Ledenadviseurs van uw rayon:

Josette Driessen
E         j.driessen@kngf.nl
T          06 51 07 56 88 (ma. t/m do.)

Arjan Visscher
E         a.visscher@kngf.nl
T          06 55 32 78 69

Rayon Zuidwest Nederland

Reglement

Downloads

De resterende gelden van de oud RGF’s wordt gezamenlijk beheerd door één beheercommissie bestaande uit 6 leden.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de onderstaande ledenadviseurs van uw rayon:

Roy Jansen
E         r.jansen@kngf.nl
T          06 53 38 35 87

Joery Scheijbeler
E         j.scheijbeler@kngf.nl
 

Trefwoorden: