ICT en EPD - Het Informatieberaad. Update III

4 apr 2019
In deze derde update over het Informatieberaad aandacht voor informatiebeveiliging in de zorg: voor identificatie en authenticatie.

Identificatie en authenticatie

Op maandag 25 maart 2019 vond van 10.00 uur tot 16.00 uur bij het ministerie van VWS in Den Haag de zesde Meet up van het Informatieberaad Zorg plaats. De overheid wil met deze Meet up’s professionele zorgverleners en patiënten- en belangenvertegenwoordigers uit de zorg bij elkaar brengen om in compacte workshops met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s die met digitale zorg en elektronische dossiervoering te maken hebben. Het resultaat van de workshops deelt de minister met het Informatieberaad. Het thema van deze MeetUp was ‘Play IT Safe’. Er werd gesproken over informatiebeveiliging in de zorg.

Identificatie en authenticatie: eID

Op dit moment worden aanpassingen voorbereid in de Wet Digitale Overheid (WDO) die naar verwachting in januari 2020 in werking zal treden. Omdat de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) voor patiënten uitgerold wordt is er behoefte aan om op een veilige, toegankelijke en betrouwbare manier vast te kunnen stellen wie je bent (identificatie) en dat je ook écht de persoon bent die je zegt te zijn (=authenticatie). Dat vaststellen gebeurt met een elektronisch identificatiemiddel (eID). In lijn met de Europese ontwikkelingen, eIDAS, zijn vier veiligheidsniveaus het uitgangspunt: hoog, substantieel, laag en geen.

De overheid wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars al in 2020 alleen identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ’hoog’ of ‘substantieel’ accepteren voor hun online diensten en dat ze zich aansluiten op landelijke voorzieningen die de elektronische registratie van machtigingen regelt. Eind 2019 wordt het al makkelijker om iemand digitaal te machtigen. Dan worden bijvoorbeeld registers ontsloten om ouder-kind relaties en bewindvoering vast te (kunnen) stellen. In de praktijk betekenen de aanpassingen, als je kijkt naar het bovengenoemde voorbeeld, dat fysiotherapeuten makkelijker inzicht krijgen in het verzekeringsrecht of de ouderlijke toestemming voor behandeling van kinderen bij gebroken of samengestelde gezinnen.

Trefwoorden: