Update IV Informatieberaad - digitale toegankelijkheid en Meet Up 'Play IT Safe'

7 mei 2019
In de vierde update van het Informatieberaad aandacht voor de digitale toegankelijkheid van organisaties in de zorgsector en de Meet Up's die het Informatieberaad organiseert.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Het Informatieberaad werkt aan het digitaal toegankelijk maken van online informatie van organisaties in de zorgsector en streeft naar digitale toegankelijkheid voor iedereen. Een onderdeel daarvan is de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), internationale richtlijnen die voor digitale toegankelijk zorgen, ook voor mensen die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot alle media. De WCAG is verplicht voor overheidssites in vele landen. Mensen die slechthorend zijn, of doof, missen vaak ondertitelingen bij video’s. En websites, apps en portals van ziekenhuizen, (huisarts-)praktijken en overheidsorganisaties zijn niet altijd optimaal digitaal toegankelijk voor slechtzienden.  

Consumentensites, zoals de site van het KNGF of de site van een praktijk, zijn nu nog niet verplicht om te voldoen aan deze wetgeving. Wel geldt er voor ons een inspanningsverplichting om digitale informatie toegankelijk te maken voor elke Nederlander. Alle websites van de (semi-)overheid zullen in 2020 moeten voldoen aan deze wetgeving.

Wat doet het KNGF? 

We vragen, met deze nieuwsbrief, aan onze leden om te kijken naar de website en informatievoorziening. We zijn niet verplicht om te voldoen aan de WCAG, maar delen de informatie. Zelf werken we steeds aan onze eigen consumentensite: defysiotherapeut.com.  

De principes van WCAG

Er zijn vier principes geformuleerd: Perceivable (Waarneembaar), Operable (Bedienbaar), Understandable (Begrijpelijk) en Robust (Robuust).

1. Waarneembaar
Iedere gebruikers moeten in staat zijn informatie waar te nemen. Content mag niet voor alle zintuigen van een gebruiker onwaarneembaar zijn. Voorbeeld: Een plaatje dat informatie aan zienden geeft moet in de code van een tekstalternatief voorzien zijn. Mensen die het plaatje niet kunnen zien, kunnen dan het alternatief horen via een screenreader of voelen op hun brailleleesregel.

2. Bedienbaar
Gebruikers moeten een interface kunnen bedienen. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld de navigatie kunnen gebruiken en formulieren kunnen invullen en versturen. Er mag geen interactie nodig zijn die een gebruiker niet kan uitvoeren. Informatie mag bijvoorbeeld niet alleen te bereiken zijn voor mensen die een muis kunnen gebruiken (mouseover), maar moet ook beschikbaar zijn voor gebruikers die alleen het toetsenbord gebruiken.

3. Begrijpelijk
Gebruikers moeten een website kunnen gebruiken, door middel van begrijpelijke content en bediening. Een zoekknop heet bijvoorbeeld niet op het ene deel van de site ‘zoeken’ en op andere plekken ‘vinden’ of ‘bevestig’.

4. Robuust
Content moet zo ‘robuust’ zijn dat ze goed verwerkt, begrepen en getoond kan worden door bijvoorbeeld verschillende browsers en hulpapparatuur als brailleleesregels en screenreaders. Een eis hierbij is dat een code niet vol met fouten zit die juiste weergave en gebruik verhinderen.

Als aan één van de vier principes niet wordt voldaan, is content voor een deel van de mensen niet goed bruikbaar en voor mensen met een functiebeperking vaak ontoegankelijk.
 

Meet Up’s Informatieberaad

Op maandag 25 maart organiseerde het informatieberaad de Meet Up ‘Play IT Safe’, over informatieveiligheid in de zorg. In het eMagazine vind je een terugblik en interviews met bezoekers en workshopbegeleiders. 

Trefwoorden: