NZa regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met coronavirus

1 mei 2020
Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders compenseren voor de financiële gevolgen van het coronavirus. Dat is de basis van de regeling die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft opgesteld.

Omzetderving en extra kosten

De regeling kwam tot stand in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL). De beleidsregel richt zich zowel op de omzetderving als op extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van de zorg in verband met de uitbraak van het coronavirus. De regeling gaat in op 1 mei 2020, maar heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 maart van dit jaar. Hier vind je meer informatie over de regelgeving. 
 

Trefwoorden: