Vergoeding verbijzonderde zorg

3 apr 2020
In aanvulling op de afspraken van 20 maart maken zorgverzekeraars het ook mogelijk naast de reguliere zitting een videoconsult te declareren voor onderstaande prestaties. Op basis van deze regelgeving mogen fysiotherapeuten ook verbijzonderde zorg via een videoconsult in rekening te brengen

Voor fysiotherapie betekent dit:

•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)

De voorwaarden die zij hieraan verbinden zijn:

  • Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd;
  • Het inzetten van een videoconsult bij een van bovenstaande prestaties dient nadrukkelijk met de patiënt vooraf besproken te zijn;
  • De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen van voor de vergoeding/ aanspraak in de basis – en/of aanvullende verzekering van het inzetten van deze prestatie 
  • De patiënt heeft er mee ingestemd het videoconsult bij een van de bovenstaande prestaties fysio- en oefentherapie als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de Basis Verzekering en/of Aanvullende Verzekering;
  • Aan de tegemoetkoming kan na deze periode geen rechten ontleend worden en is niet op inhoudelijke gronden beoordeeld.
     

Trefwoorden: