Nieuwe wetgeving: patiënt heeft recht op gratis elektronisch inzicht in medisch dossier

1 jul 2020
Sinds 1 juli (vandaag) is een belangrijk deel van de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Daarmee krijgen patiënten een aantal nieuwe rechten, waaronder dat ze hun dossier gratis elektronisch mogen inzien. Wat verandert er en hoe kun je het beste voldoen aan de verplichtingen?

Wat verandert er? 

Op het moment dat zorgverleners gegevens van patiënten met elkaar uitwisselen, gelden er wettelijke regels. De bestaande wetgeving – de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst – verplicht zorgverleners zorgvuldig met medische gegevens om te gaan. Deze wetten richten zich niet specifiek gericht op elektronische gegevensuitwisseling. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens doet dat wel.
Patiënten hebben vanaf 1 juli het recht op (gratis) elektronische inzage in hun dossier. Ook hebben zij het recht op een elektronisch afschrift daarvan. De zorgverlener moet ervoor zorgen dat – als hij elektronisch gegevens uitwisselt – het elektronisch uitwisselingssysteem vastlegt wie gegevens beschikbaar heeft gesteld en wie ze heeft ingezien (logging). 

Hoe kun je zorgen voor elektronische inzage voor de patiënt? 
Informeer bij je EPD-leverancier hoe deze voldoet aan de nieuwe verplichting. Sommige instellingen werken met een online portaal waar patiënten op kunnen inloggen. Andere EPD-leveranciers sluiten aan op de MedMij-standaarden die voor die sector zijn ontwikkeld. Patiënten kunnen dan met een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) hun medische gegevens opvragen. Helaas kan dit nog niet binnen de paramedie omdat de MedMij-standaard nog niet ontwikkeld is. KNGF zet zich ervoor in dat hier verandering in komt.

Wat kun je nog meer doen? 
Daarnaast zijn ook tijdelijke oplossingen mogelijk. Je kunt voldoen aan het verzoek van de patiënt door hem of haar in je praktijk inzage te geven in zijn/haar dossier. Of je stelt het medisch dossier beschikbaar via een bestand dat je beveiligd deelt met de patiënt. Vraag naar de mogelijkheden bij uw EPD leverancier.

Overzicht veranderingen
Een overzicht van de rechten en plichten van je patiënt en van jouw plichten als zorgverlener (inclusief toelichting) vind je in dit document van het ministerie van VWS.  De belangrijkste veranderingen zijn het (kosteloze) elektronische afschrift en inzage van het medisch dossier. Ook moet de patiënt dan kunnen zien wie, wanneer zijn dossier heeft geraadpleegd (logging). 
 

Trefwoorden: