Kabinet ziet af van afschaffen vrije artsenkeuze

15 okt 2020
De afschaffing van de vrije artsenkeuze is van de baan. Voor deze kabinetsperiode althans. Het kabinet had het plan de vrije artsenkeuze in eerste instantie af te schaffen voor de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Met dit voorstel zou de deur open komen te staan om op een later moment ook de vrije keuze van de fysiotherapeut in te perken. Minister De Jonge ziet nu dus af van dat plan.

Aparte regels niet-gecontracteerde zorg

De wetswijziging zou het mogelijk hebben gemaakt om voor sectoren in de zorg de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in aparte regels vast te leggen. Daarmee zou bestaande jurisprudentie niet meer gelden. Het zogenaamde hinderpaalcriterium zou komen te vervallen. Dat criterium houdt in dat de vergoeding aan de patiĆ«nt niet zo laag mag zijn dat deze geen zorg kan krijgen bij een ongecontracteerde zorgverlener. 

Het is niet de eerste keer dat de afschaffing van de vrije artsenkeuze sneuvelt. In 2014 blokkeerde de Eerste Kamer het wetsvoorstel. Dat hinderde het huidige kabinet niet opnieuw met het voorstel te komen. Ook nu blijven we dus opletten.

Trefwoorden: