Consilium brengt advies uit

13 okt 2020
Het Consilium is de raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het KNGF Bestuur. Twee recente adviezen:

Adviezen

Het Consilium heeft een positief advies uitgebracht over het KNGF Jaarplan en de begroting voor 2021. Het Consilium gaat ervan uit dat het definitieve jaarplan nog wordt aangepast ten opzichte van het concept dat aan het Consilium was voorgelegd. Het bestuur geeft aan dat dit wordt gedaan.

Het Consilium heeft een ongevraagd advies uitgebracht over het voorgestelde beleid ten aanzien van het rooster van aftreden van het KNGF-bestuur. Het Consilium is van mening dat het voorstel niet goed is voor de continu├»teit in het bestuur en ook niet past in de lijn en bedoeling van de statuten.

Lees hier de adviezen.

Trefwoorden: