Vergoeding herstelzorg: ontheffing verwijzingstermijn tot 1 november

15 okt 2020
Fysiotherapie (herstelzorg) voor COVID-patiënten wordt (tijdelijk) vergoed vanuit de basisverzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten patiënten een verwijzing hebben van hun huisarts of medisch specialist. Voor deze verwijzing gelden termijnen, maar tot 1 november kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Ontheffing

Officieel moet de verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van COVID van de aandoening worden gegeven. Vervolgens moet de behandeling dan binnen een maand na de verwijzing beginnen. Voor mensen bij wie de acute fase langer geleden is (vaak uit de eerste golf) geldt een uitzondering op deze vier maanden regel: tot 1 november 2020 kunnen zij (ook als ze al onder behandeling zijn) alsnog een verwijzing of een verklaring van “verdenking van COVID” krijgen. Op grond hiervan heeft de patiënt recht op vergoeding van maximaal 50 behandelingen gedurende zes maanden uit de basisverzekering.

Verwijzers informeren 
Mogelijk zijn niet alle verwijzers in de regio van deze ontheffingsregeling op de hoogte. Met deze voorbeeldbrief kunnen fysiotherapeuten hen hiervan op de hoogte stellen. 
 

Trefwoorden: