Bewegen naar de toekomst: denk en doe je mee?

24 sep 2020
Op 5 november a.s. vindt van 18.15 tot ca. 21.15 uur een online Community-bijeenkomst plaats over de toekomst van de fysiotherapie. We nodigen iedereen van harte uit om hieraan deel te nemen.

Een korte terugblik

In 2018 is de visie ‘Vertrouwen in Beweging 2025'  op de fysiotherapie en het vak van de fysiotherapeut ontwikkeld en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van het KNGF.
 
In vervolg hierop is vorig jaar samen met onder meer leden, vertegenwoordigers van beroepsinhoudelijke verenigingen, opleidingsinstituten en onderzoekers een Uitvoeringsplan opgesteld. Hierin staan vier bewegingen beschreven, waarmee we de visie in 2025 willen realiseren:

•    Beweging in netwerken en samenwerking
•    Beweging in innovatie en onderzoek
•    Beweging in preventie en gezondheid
•    Beweging in beroep en opleiding

Om deze bewegingen ook daadwerkelijk te maken, werken we concrete projecten en activiteiten uit. Ze vormen samen het uitvoeringsplan ‘Bewegen naar de Toekomst’. We zoeken daarbij samenwerking met interne en externe belanghebbenden en maken verbinding met lopende initiatieven in het veld. Bij de eerste Community bijeenkomsten in 2019 kwamen we samen met geïnteresseerden en betrokkenen. We informeerden deelnemers over de voortgang, we hebben inhoudelijk gesproken over lopende activiteiten en hebben onderzocht hoe we zaken konden versterken of versnellen. De derde Community bijeenkomst in juni dit jaar hebben we helaas moeten annuleren omdat het niet mogelijk was om elkaar fysiek te ontmoeten. Ondertussen gaan we natuurlijk volop door om de onderwerpen en activiteiten uit te werken. 

Volgende stap
Zoals gezegd nodigen we je nu graag uit voor 5 november a.s. bij de online Community bijeenkomst, die een belangrijk onderdeel van Bewegen naar de Toekomst is. Iedereen is welkom! We vragen de aanwezigen mee te denken over de ontwikkeling van het beroep en de beroepsgroep op weg naar de toekomst van de  fysiotherapeut in 2025. Ook vertellen we wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en waar we op dit moment staan. Een belangrijke ontwikkeling is dat de hierboven genoemde bewegingen leidend worden voor al het werk dat het KNGF doet en gaat doen. Ze vormen het fundament voor het jaarplan 2021 van het KNGF. In dat kader hebben we aan deze vier bewegingen overigens een vijfde toegevoegd, die we tijdens de Community bijeenkomst zullen introduceren.
We gaan in kleine groepen in gesprek over projecten en activiteiten binnen de bewegingen. We vragen jouw mening over de conceptteksten van het Beroepsprofiel en de Beroepskolom. We verkennen hoe we verder kunnen inzetten op innovatie en preventie en zoeken hoe we verbinding tussen wetenschap, onderwijs en praktijk kunnen versterken. 
Tenslotte komen we weer bij elkaar om de inzichten en opbrengst te delen. 

Praktische informatie en aanmelden 
De bijeenkomst vindt dus online plaats, op donderdag 5 november 2020. We starten om 18.15 uur met een digitale inloop. Het programma begint om 18.30 uur en we sluiten om uiterlijk 21.15 uur af. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je het definitieve programma en een link waarmee je toegang krijgt tot de bijeenkomst.

Aanmelden kan via deze link. Heb je geen KNGF-relatienummer?  Stuur dan een mail naar bijeenkomstenenscholing@kngf.nl, onder vermelding van je naam en organisatie.

Wil je meewerken aan de toekomst van de fysiotherapie? Graag! Jouw inbreng is van wezenlijk belang, dus we zien uit naar je deelname op 5 november!

Met vriendelijke groet, 

Guido van Woerkom
Voorzitter

Trefwoorden: