Extra nieuws -maatregelen corona

28 sep 2020
Het kabinet heeft zojuist extra maatregelen aangekondigd om het coronavirus te bestrijden. Deze extra maatregelen gaan morgen, dinsdag 29 september, om 18:00 uur in.

Wat betekenen deze maatregelen voor jou?

De extra maatregelen vind je hier.

Voor zorgverleners, onder wie fysiotherapeuten, zijn geen extra maatregelen zijn afgekondigd. Dat betekent dat je patiënten kunt blijven behandelen, vanzelfsprekend met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, zoals aangegeven in het KNGF triage stappenplan. Voor de duidelijkheid: fysiotherapeuten behoren niet tot de contactberoepen. Wij zijn zorgverleners.

Sommige veiligheidsregio’s en grote steden kondig(d)en hun eigen maatregelen af, maatregelen die afwijken van het landelijke beleid. Houd de berichtgeving in je eigen regio daarom goed in de gaten. Uiteraard proberen wij de regionale ontwikkelingen ook zoveel mogelijk te volgen en te communiceren.
 
Overleg met het ministerie van VWS
We merken dat fysiotherapeuten (tijdelijk) geen patiënten behandelen in verband met een (vermoeden van) besmetting. Daarnaast zien we een stijgend aantal patiënten dat – als gevolg van klachten, besmetting of uit voorzichtigheid - hun behandeling afzegt.

Alle ontwikkelingen rondom het coronavirus hangen samen met het (toenemend) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het voorrangsbeleid voor testen van zorgverleners en de quarantaineplicht.

Deze week gaan we in overleg met het Ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland om deze ontwikkelingen binnen onze beroepsgroep te bespreken. We hebben ook contact met andere beroepsverenigingen in de eerste lijn die met vergelijkbare problemen te maken hebben.  
 
Communicatie
Als er meer bekend is, laten we je dat direct weten via deze nieuwsbrief en onze andere kanalen. Zodra er noodzaak is om dagelijks te communiceren, zullen dat doen. Tot die tijd houden we je twee keer per week via de Fysio E-nieuws op de hoogte.
 
Ook tijdens de komende periode kun je erop rekenen dat het KNGF-Bestuur en alle KNGF-medewerkers zich blijven inzetten om de belangen van jou als fysiotherapeut bij alle instanties zo goed mogelijk te behartigen en jou van advies te voorzien.

Trefwoorden: