Wat heeft het KNGF bereikt voor de Pluspraktijken?

24 sep 2020
In de afgelopen maanden is met alle verzekeraars gesproken over hun inkoopbeleid en de overeenkomsten die zij binnenkort aanbieden. Hierbij kwam ook de eis van diverse verzekeraars ter sprake om ingeschreven te staan in een praktijkregister voor deelname aan bepaalde overeenkomsten c.q. modules. Het overleg hierover heeft geleid tot een aantal mogelijkheden voor Pluspraktijken.

Drie mogelijkheden voor Pluspraktijken

1.    Intervisiemodule van CZ toegankelijk voor Pluspraktijken 
Zorgverzekeraar CZ heeft besloten dat zij praktijken die in 2019 het hele jaar hebben deelgenomen aan het Zilveren Kruis Plusprogramma de Module Intervisie 2021 aan kan bieden en dat zij dus een hoger tarief krijgen. Het KNGF zal dat faciliteren. Het is voor een praktijk dan niet nodig om zich aan te sluiten bij een praktijkregister zoals SKF. Uiteraard moet de praktijk gedurende 2021 blijven voldoen aan de voorwaarden van de Module Intervisie 2021 van CZ. Om dit te toetsen, kunnen gegevens van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) worden gebruikt.

2.    Compensatieregeling Zilveren Kruis voor Pluspraktijken
Mede naar aanleiding van gesprekken van het KNGF met Zilveren Kruis, heeft deze verzekeraar besloten dat Pluspraktijken die in 2020 het hele jaar een plusovereenkomst met Zilveren Kruis hebben en aan alle Plusvoorwaarden voldoen maar niet kiezen voor registratie in het SKF-register, in 2021 in aanmerking komen voor de compensatieregeling. Deze compensatie bedraagt de helft van de opslag die geldt voor de module Voortdurend Verbeteren. 

3.    Overleg met SKF over samenwerking, mede in het licht van de module Voortdurend verbeteren van Zilveren Kruis
Zowel SKF als het KNGF hebben uitgesproken positief tegenover samenwerking te staan, maar die samenwerking moet nog concreet worden gemaakt. Daar werken we keihard aan. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat die samenwerking zo snel mogelijk tot stand moet worden gebracht, zodat er voor iedereen duidelijkheid ontstaat. Om een eventuele overstap voor iedereen in goede banen te leiden, zijn wij nog in gesprek. Deze samenwerking  kan veel administratieve rompslomp voor praktijken voorkomen.

Trefwoorden: