Veelgestelde vragen over de ontwikkelingen van intervisie

 • Intervisie in 2020

  Sinds 2016 is intervisie voor fysiotherapeuten beschikbaar. Inmiddels nemen ruim 5.000 fysiotherapeuten eraan deel. Intervisie is een belangrijke pijler van het kwaliteitsregister KRF NL. We faciliteren en stimuleren deze (inter)actieve vorm van leren door het creëren van een waardevolle leeromgeving waarin fysiotherapeuten ervaringsgericht op basis van reflectie kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen als persoon en professional. Kleine aanpassingen met modules, de introductie van intervisie met handelingsdilemma’s en het professionaliseren van de begeleiding van intervisie maken de leeromgeving in 2020 concreter. Op deze pagina lees je wat er geleidelijk wijzigt in 2020.

  Wat gaat er veranderen?

  De bestaande spelregels rond intervisie worden hier en daar aangepast en we voegen een nieuwe vorm van intervisie toe:

  • De intervisiemodules, zoals die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, worden herschreven.
  • Vanaf 2020 is het toegestaan om met minimaal 2 verschillende locaties van een organisatie intervisie te doen binnen 1 groep.
  • Het mogelijk om multidisciplinair intervisie te doen.
  • Het minimum aantal deelnemers per groep wordt verlaagd van 6 naar 5.
  • Er komen 2 nieuwe modules beschikbaar in de loop van 2020.
  • Er komt een nieuwe vorm van intervisie beschikbaar: intervisie met handelingsdilemma’s. Hierbij gaat het vaak om een ‘hoe-vraag’ van een professional over het uitoefenen van het beroep als persoon. Dit is een vrijere vorm van intervisie zonder de structuur van een module, met minder voorbereiding en meer verdieping tijdens de bijeenkomst.
  • We gaan met de intervisiecoaches werken aan sterke begeleiding voor deelnemers. Dit betekent dat we voor intervisiecoaches een goede opleiding willen faciliteren zodat zij zich als professionals kunnen ontwikkelen. Het KNGF werkt momenteel aan dit profiel. Een conceptplan hiervoor is in oktober 2019 voorgelegd en besproken met intervisiecoaches in een vijftal bijeenkomsten door het land. De verkregen feedback en suggesties worden meegenomen bij het aanpassen en concretiseren van het voorstel.

  Meer weten? Hier vind je een overzicht van veel gestelde vragen over de ontwikkelingen binnen intervisie.