Veelgestelde vragen door intervisiedeelnemers

 • Vragen over het volgen van intervisie

  1. Wie zijn KNGF intervisiedeelnemers?
  2. Hoeveel tijd neemt KNGF intervisie in beslag?
  3. Mag ik met mijn collega’s uit de praktijk KNGF intervisie volgen?
  4. Is het mogelijk om samen met een andere praktijk een intervisiegroep te vormen?
  5. Waarom staat KNGF intervisie onder leiding van een KNGF intervisiecoach en wat is de meerwaarde hiervan?
  6. Worden er momenteel ook andere intervisie methodieken erkend binnen het kwaliteitssysteem?
  7. Wanneer heb ik voldaan aan KNGF intervisie?
  8. Hoe vind ik een KNGF intervisiecoach en/of intervisiegroep?
  9. Kan ik zelf een intervisiegroep aanmaken in Compass?
  10. Ik kan mijn intervisiegroep niet vinden: de tegel van intervisiegroep is niet zichtbaar in Compass
  11. Wat zijn de regels omtrent afzeggingen intervisie?
  12. Wat te doen bij ziekte op de dag zelf?
  13. Wat te doen bij langdurige ziekte of uitzonderingen zoals zwangerschapsverlof?
  14. Alles van mijn eerder gevolgde intervisiemodule is verdwenen! Kan dit teruggeplaatst worden?
  15. Wanneer wordt een groep gearchiveerd en moet ik gegevens bewaren voordat dit gebeurt?
  16. Moet ik na elke intervisiesessie een ontwikkelplan maken en hoeveel ontwikkeldoelen zijn er nodig?
  17. Waar vind ik de vragenlijsten?
  18. Hoe kan ik zien wat de coach heeft ingevuld op de presentatielijst?
  19. Wanneer worden mijn accreditatiepunten voor intervisie bijgeschreven?

  1. Wie zijn KNGF intervisiedeelnemers?

  Met KNGF intervisiedeelnemers bedoelen we fysiotherapeuten die aan KNGF intervisie doen. Deze fysiotherapeuten zijn op dit moment geregistreerd binnen het kwaliteitssysteem (KRF NL).

  2. Hoeveel tijd neemt KNGF intervisie in beslag?

  Een intervisiecyclus bestaat uit 2 bijeenkomsten. Intervisie bestaat uit online voorbereiding, een fysieke bijeenkomst en het maken van een ontwikkelplan. De tijdsinvestering van een deelnemer aan een intervisiecyclus is ongeveer 10 uur: twee intervisiesessies van 2,5 uur en 2,5 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst.

  3. Mag ik met mijn collega’s uit de praktijk KNGF intervisie volgen?

  Ja dat mag, zolang een intervisiegroep maar wel uit deelnemers van tenminste twee verschillende praktijken (verschillende AGB-codes) bestaat. Intervisiegroepen kunnen bestaan uit deelnemers met dezelfde of verschillende specialisaties en uit gelijke of verschillende werksettingen.

  4. Is het mogelijk om samen met een andere praktijk een intervisiegroep te vormen?

  Ja, dit is mogelijk. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 fysiotherapeuten van tenminste 2 verschillende praktijken (verschillende AGB-codes). Het is raadzaam een evenredige verdeling van deelnemers per praktijk(en) na te streven.

  5. Waarom staat KNGF intervisie onder leiding van een KNGF intervisiecoach en wat is de meerwaarde hiervan?

  Er is wetenschappelijk bewijs dat begeleide intervisie beter werkt dan niet-begeleide intervisie. Dat betreft zowel het intervisieproces als de uitkomsten op professionalisering.

  KNGF intervisie heeft, naast kennisdeling en kwaliteitsverbetering, ook als doel om kennis, vaardigheden en attitudes te verbeteren ten aanzien van:

  • het gebruiken van indicatoren (criteria) voor kwaliteit
  • het geven en ontvangen van constructieve verbeterfeedback
  • het verkennen van alternatieve manieren van aanpak
  • het kritisch reflecteren op feedback en suggesties voor alternatieve manieren van aanpak
  • het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een verbeterplan

  KNGF intervisiecoaches hebben geleerd om tijdens bijeenkomsten specifiek te monitoren op bovenstaande elementen binnen het competentieprofiel van een fysiotherapeut. Het KNGF stelt kwaliteitseisen aan de coaches. Om te blijven voldoen aan deze eisen volgt een KNGF intervisiecoach, naast het begeleiden van KNGF intervisiegroepen, o.a. bijscholing in de vorm van jaarlijkse terugkomdagen. Het KNGF zorgt ervoor dat alleen KNGF intervisiecoaches die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in Compass staan.

  6. Worden er momenteel ook andere intervisiemethodieken erkend binnen het kwaliteitssysteem?

  Nee, momenteel zijn er geen andere intervisiemethodieken die geaccepteerd en geaccrediteerd zijn door het KNGF.

  7. Wanneer heb ik voldaan aan KNGF intervisie?

  Je voldoet aan een hele module intervisie wanneer je:

  • het voorwerk hebt gedaan dat bij de betreffende module hoort
  • actief hebt deelgenomen aan de intervisiesessies en
  • een ontwikkelplan hebt gemaakt/bijgewerkt na afloop van elke bijeenkomst

  Je krijgt na het afronden van 1 module (=2 intervisiebijeenkomsten) 10 accreditatiepunten.

  Voor deelnemers aan het KNGF Plusprogramma gelden aanvullende eisen. In het tweede deel van deze FAQ staan deze aanvullende eisen genoemd.

  8. Hoe vind ik een KNGF intervisiecoach en/of intervisiegroep?

  Er zijn verschillende manieren om je aan te melden voor intervisie. Onderstaand de mogelijkheden om een groep te vormen. 

  • Via Compass 

  Als je inlogt in Compass klik je op de tegel intervisie groep of coach zoeken

  Hier vind je groepen die door coaches zijn opengesteld. Je kan je al deelnemer zelf inschrijven.

  • Stel zelf je groep samen (5-8 deelnemers) en zoek via Compass een coach.  

  Via de tegel ‘intervisiegroep of coach zoeken’ kan je op het tabblad intervisiecoaches met verschillende filters een coach zoeken.  

  • Er zijn ook externe partijen die intervisie organiseren. Deze partijen stellen intervisiegroepen samen en koppelen een coach aan intervisiegroepen.  Je kan ook één van deze partijen benaderen om een groep te vinden.

  Bekijk de uitleg met afbeeldingen.

  9. Kan ik zelf een intervisiegroep aanmaken in Compass?

  Nee. Alleen de KNGF intervisiecoach kan een intervisiegroep aanmaken in Compass. Het is wel mogelijk om je via Compass  aan te melden bij een groep waarbij het maximale aantal deelnemers nog niet bereikt is. Ook kan je via Compass een intervisiecoach vinden en benaderen voor begeleiding als je zelf een intervisiegroep hebt samengesteld.

  10. Ik kan mijn intervisiegroep niet vinden: de tegel van intervisiegroep is niet zichtbaar in Compass.

  Als de tegel van de intervisiegroep niet zichtbaar is dan kan dit 2 oorzaken hebben: 

  1. De intervisiegroep is nog niet geactiveerd. 4 Weken voor de 1e intervisiebijeenkomst wordt de groep geactiveerd en zijn de vragenlijsten zichtbaar onder de tegel met de naam van de intervisiegroep. Er kan dan gewerkt worden in de groep. Is de bijeenkomst binnen 4 weken maar kan je de groep niet in Compass vinden neem dan contact op met je intervisiecoach. 
  2. Je bent nog niet aan de intervisiegroep gekoppeld waardoor deze nog niet zichtbaar is. Neem hiervoor contact op met je intervisiecoach, deze kan je aan de groep koppelen. De coach kan je aan een groep koppelen als je een account hebt in Compass. Hiervoor dien je 1 keer in te loggen op Compass via (kngf.exata.nl). Maak hierbij gebruik van je MijnKNGF inloggegevens.  

  11. Wat zijn de regels omtrent afzeggingen intervisie?

  De groepssamenstelling wordt definitief 28 dagen voorafgaand aan de intervisiesessie. Er kunnen dan dus geen wijzigingen meer plaatsvinden. Vanaf dat moment heb je ook een betalingsverplichting aan de intervisiecoach.

  12. Wat te doen bij ziekte op de dag zelf?

  Meld dit altijd bij de intervisiecoach. Uitgangspunt is om de gehele module met een uniforme groep te volgen. Wijzigingen in de groepssamenstelling gedurende de module dragen niet bij aan de uitkomst van intervisie. Bij onvoorziene situaties als ziekte wordt in afstemming met de coach een passende oplossing gezocht. Bij ziekte geldt wel een betalingsverplichting van die bijeenkomst aan de intervisiecoach.

  13. Wat te doen bij langdurige ziekte of uitzonderingen zoals zwangerschapsverlof?

  Voor KRF-geregistreerden is intervisie niet verplicht en dus heeft het missen van één of meerdere bijeenkomsten alleen de consequentie dat er geen accreditatiepunten volgen.

  14. Alles van mijn eerder gevolgde intervisiemodule is verdwenen! Kan dit teruggeplaatst worden?

  Nee, helaas niet. Een intervisiecoach archiveert de informatie van een intervisiegroep vier weken na de laatste bijeenkomst. Dit betekent dat de materialen (uploads en ingevulde lijsten) verdwijnen. Indien je dit materiaal wilt behouden, adviseren wij je om de materialen te downloaden kort na de tweede intervisiebijeenkomst. Het ontwikkelplan blijft wel in Compass beschikbaar. Dit is te vinden onder de tegel ‘Mijn archief: ontwikkelplannen’.

  15. Wanneer wordt een groep gearchiveerd en moet ik gegevens bewaren voordat dit gebeurt?

  Uiterlijk vier weken na de tweede bijeenkomst van een intervisiecyclus archiveert de intervisiecoach de informatie uit de groep. Wees dus op tijd met het uploaden van je ontwikkelplan. Na archivering heb je geen toegang meer tot de documenten en ingevulde vragenlijsten. Als je later nog over de uploads en vragenlijsten wilt beschikken, raden wij je aan deze op te slaan op jouw computer. Alleen het ontwikkelplan blijft wel beschikbaar in Compass.

  16. Moet ik na elke intervisiesessie een ontwikkelplan maken en hoeveel ontwikkeldoelen zijn er nodig?

  Uitgangspunt van KNGF intervisie is het leerrendement en de ontwikkeling van de fysiotherapeut. Om die reden moet iedere deelnemer, besproken of niet besproken tijdens de intervisiesessie, een ontwikkelplan opstellen of bijstellen na afloop van iedere bijeenkomst. Je formuleert de doelen in het ontwikkelplan SMART. In dit ontwikkelplan is ruimte voor twee tot vijf ontwikkeldoelen. Intervisiedeelnemers stellen na de intervisie ten minste 2 en maximaal 5 ontwikkeldoelen op. Weetje: als je ervoor kiest om minder dan vijf doelen op te stellen, vink dan in Compass ‘n.v.t.’ aan  bij de niet-gebruikte velden om 100% te scoren op het ontwikkelplan.

  17. Waar vind ik de vragenlijsten?

  Wanneer de coach in Compass heeft vastgelegd welke module de intervisiegroep volgt, worden alle modules getoond.  De bijbehorende vragenlijsten zijn te vinden achter de tegel van de module die de coach heeft vastgezet. Via de groene tegel 'praktische informatie' in de betreffende intervisiegroep kun je zien welke module actief is gezet. Ook is het overzicht van de vragenlijsten te bekijken via het tabblad ‘mijn vragenlijsten’. Hieronder de instructie. 

  Stap 1: Zoek de betreffende intervisiegroep achter de tegel Mijn intervisiegroepen 

  Stap 2: Klik op de juiste groep 

  Stap 3: Kies de module die je met de groep volgt (in dit voorbeeld module 3) 

  Stap 4: De vragenlijsten staan onder de tegel voorbereiding. De vragenlijsten kan je openen door dubbel klikken op een vragenlijst of via de knop openen (potloodje). 

  Bekijk de uitleg met afbeeldingen

  18. Hoe kan ik zien wat de coach heeft ingevuld op de presentatielijst?

   In Compass kan je via de tegel ‘mijn presentielijsten’ zien wat de coach heeft geregistreerd op de presentielijsten. Als je denkt dat de coach de presentielijst nog niet of niet correct heeft ingevuld, benader dan de coach om dit te bespreken. De coach kan de presentielijsten aanpassen zolang de intervisiegroep nog niet is gearchiveerd.  

  19. Wanneer worden mijn accreditatiepunten voor intervisie bijgeschreven?

  Als de presentielijsten in Compass door de intervisiecoach zijn ingevuld op aanwezig ja en voldaan ja dan wordt deze intervisie meegeteld. Voor 2 intervisiebijeenkomsten worden er 10 accreditatiepunten toegekend. 

  Aan het begin van de maand wordt uit Compass een lijst gehaald met intervisie. In de loop van die maand zullen de accreditatiepunten bijgeschreven worden en zichtbaar zijn.  Dus afhankelijk van wanneer de presentielijsten in Compass op aanwezig ja en voldaan ja zijn gezet door de coach worden deze bijgeschreven. 

  Je kan in Compass onder de tegel mijn presentielijsten kijken of de presentielijsten van de intervisie zijn afgetekend. 

 • Vragen over intervisie gerelateerd aan het Zilveren Kruis Plusprogramma

  1. Hoeveel intervisiebijeenkomsten moeten er gevolgd worden en is er een module verplicht?
  2. Hoeveel tijd neemt KNGF intervisie in beslag binnen het ZK Plusprogramma?
  3. Ik ben als fysiotherapeut werkzaam bij een Pluspraktijk, wat te doen bij ziekte op de dag zelf?
  4. Wanneer wordt er een vrijstelling gegeven en hoe vraag ik dat aan?
  5. Als ik in dienst kom of uit dienst ga gedurende de looptijd van de plusovereenkomst van een Pluspraktijk krijg ik dan (deels) vrijstelling voor intervisie?
  6. Als praktijkeigenaar van een pluspraktijk heb ik een nieuwe medewerker. Hoe geef ik dat door?
  7. Wordt Zilveren Kruis door het ZK Plusprogramma geïnformeerd wanneer KNGF intervisie is ingezet en wat de resultaten zijn?
  8. Hoe vaak wordt de ZK Plusprogramma rapportage vernieuwd?

  1. Hoeveel intervisiebijeenkomsten moeten er gevolgd worden en is er een module verplicht?

  Kwaliteitsregister  

  Binnen het kwaliteitssysteem (KRF NL) is er geen verplichting tot het volgen van intervisie. Intervisie is beschikbaar als vorm van deskundigheidsbevordering. Deze vorm van scholing wordt beloond met accreditatiepunten in het kwaliteitsdeel / vrij deel ( KRF NL).  

  Deelnemers zijn vrij om te kiezen welke module ze volgen. 

  ZK Plusprogramma 

  Voor deelname aan het ZK Plusprogramma gelden de inkoopvoorwaarden van Zilveren Kruis. Deze schrijven voor dat elke fysiotherapeut werkzaam voor een Pluspraktijk 3 intervisiebijeenkomsten per jaar volgt. Dit geldt ook voor ZZP’ers een waarnemers. Elke therapeut die declareert op de AGB-code van de pluspraktijk dient intervisie te volgen, onafhankelijk van het aantal uren dat er gewerkt wordt.

  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om ieder jaar 3 intervisiebijeenkomsten te volgen. Voor therapeuten die gedurende de looptijd van de plusovereenkomst bij de praktijk gaan werken of uit dienst gaan geldt dat de intervisie verplichting wordt aangepast op basis van het principe: er dient 1 intervisiebijeenkomst gevolgd te worden voor elke 4 maanden dat een therapeut werkzaam is bij de pluspraktijk.  

  Vanaf 2020 is er geen verplichting voor het volgen van een bepaalde module. De groep kiest in overleg met de coach de module.   

  2. Hoeveel tijd neemt KNGF intervisie in beslag binnen het ZK Plusprogramma?

  Deelnemers aan het ZK Plusprogramma nemen op jaarbasis deel aan minimaal 3 bijeenkomsten (dit is 1,5 module).  Na het volgen van 1 module (bestaande uit 2 bijeenkomsten) blijft er volgens het contract met Zilveren Kruis nog 1 verplichte intervisiebijeenkomst over. Praktisch gezien zijn er dan twee mogelijkheden:

  • Optie 1: Een nieuwe module opstarten. Voorbeeld: De derde KNGF intervisiebijeenkomst van dat jaar en de eerste KNGF intervisiebijeenkomst van het daarop volgende jaar vormen dan een nieuwe module. Dit kan met de huidige KNGF intervisiegroep of een nieuw gevormde KNGF intervisiegroep.
  • Optie 2: Er wordt nog een module gevolgd (dus 2 modules in 1 jaar = 4 bijeenkomsten). Dit is uiteindelijk één bijeenkomst meer dat jaar, dan volgens de Plusvoorwaarden verplicht is, maar geeft wel de mogelijkheid om met de groep een hele module te doorlopen en dus een hele module af te ronden.

  De intervisie bestaat uit online voorbereiding, een fysieke bijeenkomst, en het opstellen van een ontwikkelplan. De tijdsinvestering voor een deelnemer voor één intervisiecyclus (= 1 module bestaande uit twee bijeenkomsten) is ongeveer 7-10 uur: twee intervisiesessies van 2-2,5 uur en 2-3 uur voorbereidingstijd in totaal. De voorbereidingstijd verschilt per persoon.

  3. Ik ben als fysiotherapeut werkzaam bij een Pluspraktijk, wat te doen bij ziekte op de dag zelf?

  De allereerste stap is om dit altijd te melden bij de intervisiecoach. Wat je vervolgens moet doen hangt af van of dit gaat om de eerste of de tweede bijeenkomst die je zou gaan volgen van de betreffende module. 

  Ben je ziek op de dag van bijeenkomst 1?

  Bespreek met de intervisiecoach de mogelijkheden om aan te sluiten bij een andere groep die nog gaat starten met een module. Je volgt vervolgens ook de tweede bijeenkomst met deze groep, om aan de eisen voor accreditatiepunten te voldoen. Je mag niet wisselen van groep tijdens een module.

  Ben je ziek op de dag van bijeenkomst 2?

  Doordat er geen wijzigingen in groepssamenstelling zijn toegestaan tijdens het volgen van een module, kun je deze bijeenkomst niet inhalen bij een andere groep. Gevolg hiervan is dat je geen accreditatiepunten kunt ontvangen voor de gevolgde module. Je dient opnieuw te beginnen met een module om toch accreditatiepunten te kunnen ontvangen. Echter telt de eerste bijeenkomst wel als één bijeenkomst voor de eisen van het ZK Plusprogramma.

  N.B. Je hebt bij ziekte wel een betalingsverplichting van die bijeenkomst aan de intervisiecoach.

  4. Wanneer wordt er een vrijstelling gegeven en hoe vraag ik dat aan?

  Als er door een fysiotherapeut langere tijd niet op de AGB-code van de praktijk wordt gedeclareerd kan er vrijstelling voor intervisie worden aangevraagd t.b.v. deelname aan het ZK Plusprogramma, bijv. voor zwangerschap of langdurige ziekte. 

  Vrijstelling kan alleen door de praktijkhouder bij het KNGF worden aangevraagd. De aanvraag bevat de volgende gegevens:  

  • AGB code van de praktijk
  • Naam en KNGF relatienummer van de betreffende fysiotherapeut
  • Periode van afwezigheid
  • Reden van vrijstelling

  Voor het wel of niet verlenen van een vrijstelling geldt ten aanzien van de intervisieverplichting het volgende: je moet 1 intervisiebijeenkomst volgen  voor iedere 4 maanden dat je bij een pluspraktijk werkt.  De verleende vrijstelling wordt verwerkt door het KNGF. De vrijstelling is voor de praktijkhouder zichtbaar in de ZK Plusprogramma rapportage.  

  Vrijstellingen die zijn doorgevoerd t/m de laatste dag van de maand zijn uiterlijk vanaf de 7e dag van de volgende maand zichtbaar in de ZK Plusprogramma rapportage. 

  5. Als ik in dienst kom of uit dienst ga gedurende de looptijd van de plusovereenkomst van een Pluspraktijk krijg ik dan (deels) vrijstelling voor intervisie?

  Je recht op vrijstelling is afhankelijk van je intervisieverplichting. Hiervoor geldt dat de fysiotherapeut(en) werkzaam bij een Pluspraktijk een intervisieverplichting hebben van 1 bijeenkomst per 4 maanden dat er gedeclareerd wordt op de AGB-code van de pluspraktijk.   

  Personele wijzigingen moeten worden doorgevoerd in MijnKNGF.nl. Indien dit niet lukt kan je een e-mail sturen naar de afdeling ledenadministratie van het KNGF (ledenadministratie@kngf.nl) o.v.v. het relatienummer en de naam van de desbetreffende medewerker. 

  6. Als praktijkeigenaar van een pluspraktijk heb ik een nieuwe medewerker. Hoe geef ik dat door?

  Personele wijzigingen voer je in via MijnKNGF.nl. Als dit niet lukt kan je een e-mail sturen naar de afdeling ledenadministratie van het KNGF (ledenadministratie@kngf.nl) o.v.v. het relatienummer en de naam van de desbetreffende medewerker. 

  7. Informeert het ZK Plusprogramma Zilveren Kruis over intervisie en de resultaten?

  De inhoud van intervisie is niet beschikbaar voor Zilveren Kruis. Zilveren Kruis wordt wel door het ZK Plusprogramma geïnformeerd of er op het onderdeel intervisie aan de gestelde eisen/voorwaarden is voldaan.

  8. Hoe vaak wordt de ZK Plusprogramma rapportage vernieuwd?

  Ten aanzien van de ZK Plusprogramma rapportage (tabblad “ZK Plusprogramma” in LDF) is het zo dat deze, in tegenstelling tot de LDF, één keer per maand wordt geüpdatet (LDF wordt dagelijks bijgewerkt). Dit betekent dat als er gedurende de maand iets veranderd in jullie gegevens (bijv. het volgen van een intervisiebijeenkomst), dit pas zichtbaar wordt zodra de ZK Plusprogramma rapportage weer is bijgewerkt. Dit gebeurt altijd ronde de 7e van de maand. In de rapportage zelf is te zien wanneer hij voor het laatst is bijgewerkt en welke gegevens er van welke periode worden getoond.

  De ZK rapportage wordt rond de 7e van de maand geüpdatet. Wijzigingen die verwerkt zijn t/m de laatste dag van de maand worden meegenomen in de rapportage van de volgende maand.