Vragen over intervisie met handelingsdilemma’s

 • Veelgestelde vragen

  Intervisie met handelingsdilemma’s is coachend en open van aard, waarbij handelingsdilemma’s van de deelnemers de basis vormen voor het reflecteren tijdens de bijeenkomsten. Intervisie met handelingsdilemma’s is gericht op de professional en hoe deze als persoon in zijn/haar werk staat. Competenties zoals professioneel handelen en communicatie staan centraal bij deze vorm van intervisie.
  1. Wat is het verschil tussen intervisie met modules en intervisie met handelingsdilemma’s en waarom wordt hier onderscheid in gemaakt?
  2. Wat zijn de kosten voor intervisie met handelingsdilemma’s?
  3. Hoeveel tijd kost intervisie met handelingsdilemma’s en krijg ik accreditatiepunten voor KNGF intervisie met handelingsdilemma’s?
  4. Wat heb je nodig voor intervisie met handelingsdilemma's?
  5. Wanneer komt intervisie met handelingsdilemma's beschikbaar?

  1. Wat is het verschil tussen intervisie met modules en intervisie met handelingsdilemma’s en waarom wordt hier onderscheid in gemaakt?

  Intervisie met modules en handelingsdilemma’s zijn verschillend, tegelijkertijd is de ene vorm van intervisie is niet beter dan de andere. Door onderscheid te maken in twee vormen kunnen verwachtingen vooraf beter worden afgestemd. Als fysiotherapeut kies je zelf welke vorm het beste bij jou past. Het is ook mogelijk om af te wisselen tussen de twee intervisievormen.
  Intervisie met modules is evaluerend en beoordelend van aard, waarbij de modules de basis vormen voor reflectie voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomst. De modules bieden structuur en bevatten een uitgeschreven proces voor het uitvoeren van intervisiebijeenkomsten voor coaches en deelnemers. Deze vorm richt zich vooral op het fysiotherapeutisch handelen van de professional. Intervisie met handelingsdilemma’s is coachend en open van aard en heeft een vrijer karakter waarbij het handelingsdilemma de basis is voor reflectie tijdens de bijeenkomst. Deze vorm richt op de professional en hoe hij/zij als persoon in zijn/haar vak staat.

  2. Wat zijn de kosten voor intervisie met handelingsdilemma’s?

  Naar verwachting zijn de kosten gelijkwaardig aan de kosten voor intervisie met modules. Het KNGF vindt het belangrijk dat de intervisiecoach een eerlijke vergoeding ontvangt voor zijn/haar werk en dat intervisie betaalbaar is voor alle fysiotherapeuten. Bij intervisie met handelingsdilemma’s wordt de intervisiecoach betaald voor de uren dat hij/zij de groep fysiek begeleidt. Het uurtarief van de intervisiecoach hangt mede af van het nader te bepalen profiel van een intervisiecoach. Naar verwachting zal door de beoogde professionalisering van de begeleiding het uurtarief stijgen. Daarentegen is het aantal uur waarvoor een intervisiecoach een vergoeding ontvangt lager dan bij intervisie met modules, de voorbereiding is beperkter. De kosten voor de intervisiecoach worden gedragen door de hele groep.

  3. Hoeveel tijd kost intervisie met handelingsdilemma’s ? En krijg ik accreditatiepunten voor KNGF intervisie met handelingsdilemma’s?

  Als groep bepaal je bij intervisie met handelingsdilemma’s zelf de duur en frequentie van de bijeenkomsten. De puntentoekenning vindt plaats per bijeenkomst op basis van de daadwerkelijke duur van de bijeenkomst. Hierbij geldt de regel: één punt per uur. De intervisiecoach registreert deze vorm van intervisie in de MijnKNGF omgeving.

  4. Wat heb je nodig voor intervisie met handelingsdilemma’s?

  Intervisie met handelingsdilemma’s vraagt om een minimale voorbereiding. Je zorgt vooraf voor inbreng in de vorm van een handelingsdilemma. De precieze voorbereiding stem je als deelnemers af met je coach.

  5. Wanneer komt intervisie met handelingsdilemma’s beschikbaar?

  Het KNGF werkt aan de realisatie van intervisie met handelingsdilemma’s in 2020. Het is momenteel nog niet bekend wanneer intervisie met handelingsdilemma’s beschikbaar is. Begin 2020 organiseert het KNGF een pilot voor intervisie met handelingsdilemma’s om ervaring op te doen met deze vorm, voordat deze algemeen beschikbaar wordt gesteld.