Governance

KRF NL bestaat uit verschillende commissies. Commissies waarin collega's samen werken aan de kwaliteit van fysiotherapie. Zo staan we voorop door kwaliteit en midden in de zorg. Het College KRF NL is het beleidsbepalende orgaan. Op deze pagina lees je meer over de commissies en vind je de brondocumenten van KRF NL.

 • Het College KRF NL

  Het College KRF NL is het beleidsbepalende orgaan van KRF NL. Het college bestaat uit vijf leden.

  Het College KRF NL is verantwoordelijk voor het in stand houden van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL. Door bijvoorbeeld het beheer van het Beleidsdocument KRF NL en door de eindverantwoordelijkheid voor accreditatie en dispensatie. Het College KRF NL wordt ondersteund door de verschillende commissies.

  Wie vormen het College KRF NL? Lees meer!

 • Accreditatiecommissie

  De Accreditatiecommissie heeft als taak:

  • Toetsen of de door een scholingsaanbieder aangeboden scholingsactiviteit voldoet aan:
   •  De criteria gesteld voor accreditatie van een vakinhoudelijke of beroepsgerelateerde scholingsactiviteit
   • Het bij een positieve beoordeling van de betreffende scholingsactiviteit toekennen van het aantal bijbehorende accreditatiepunten.
  • Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar doet de Accreditatiecommissie aan het College KRF NL verslag van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
 • Beroepscommissie Registratie en Accreditatie

  De Beroepscommissie Registratie en Accreditatie behandelt beroepszaken van fysiotherapeuten en scholingsaanbieders over registratie of accreditatie. De beroepscommissie bestaat uit twee kamers, de Kamer Registratie en de Kamer Accreditatie.
  • De Kamer Registratie van de Beroepscommissie Registratie en Accreditatie KRF NL beslist in beroepszaken van fysiotherapeuten waarvan de registratie of herregistratie in het KRF NL door het uitvoeringsorgaan is geweigerd of stopgezet.
  • De Kamer Accreditatie van de Beroepscommissie Registratie en Accreditatie KRF NL beslist in heroverwegingsverzoeken.
 • Adviescommissie Algemeen

  De Adviescommissie Algemeen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College KRF NL over het te voeren beleid binnen het KRF NL.

  De Adviescommissie Algemeen wordt door het College KRF NL geconsulteerd bij geplande wijzigingen in het beleidsdocument.

  • De Adviescommissie Algemeen heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het College KRF NL over het te voeren beleid binnen KRF NL.
  • Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar doet de Adviescommissie Algemeen aan het College KRF NL verslag van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.
 • Adviescommissie beroepsinhoudelijke verenigingen (BI's)

  De Adviescommissie BI’s wordt door het College KRF NL geconsulteerd bij geplande wijzigingen in het beleidsdocument.
  • De Adviescommissie BI’s heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het College KRF NL over het te voeren beleid binnen KRF NL.
  • Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar doet de Adviescommissie BI’s aan het College KRF NL verslag van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.