Intervisie met handelingsdilemma’s

 • De handelingsdilemma's

  Intervisie met handelingsdilemma’s is coachend en open van aard, waarbij handelingsdilemma’s van de deelnemers de basis vormen voor het reflecteren tijdens de bijeenkomsten. Intervisie met handelingsdilemma’s is gericht op de professional en hoe deze als persoon in zijn/haar werk staat. Competenties zoals professioneel handelen en communicatie staan centraal bij deze vorm van intervisie.

  Wat is een handelingsdilemma?

  Een handelingsdilemma is een actuele ervaring of vraagstuk over jouw persoonlijke houding en handelen in de context van het werk en jouw beroep. Hierbij gaat het dus om de interactie tussen jouw houding en gedrag en de omgeving. De aard, urgentie en impact van een handelingsdilemma kan van persoon tot persoon en van moment tot moment verschillen. Vaak bevat een handelingsdilemma een ‘hoe-vraag’ over de werkwijze van de professional. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Mijn cliënt claimt recht te hebben op behandelingen vanuit de zorgverzekering, maar ik zie hier geen meerwaarde in. Hoe kom ik tot een overeenstemming met de cliënt?
  • Mijn cliënt volgt mijn adviezen en instructies niet op. Hoe ga ik hier mee om?
  • Hoe geef ik richting aan mijn carrière. Wat is mijn eigen toekomstperspectief?

  Beschikbaarheid van intervisie met handelingsdilemma’s

  Het KNGF werkt aan de realisatie van intervisie met handelingsdilemma’s in 2020. Het is momenteel nog niet bekend wanneer intervisie met handelingsdilemma’s beschikbaar is. Begin 2020 organiseert het KNGF een pilot voor intervisie met handelingsdilemma’s om ervaring op te doen met deze vorm, voordat deze algemeen beschikbaar wordt gesteld.

 • Praktische zaken

  Proces

  Intervisie met handelingsdilemma’s vraagt om een minimale voorbereiding. Je zorgt vooraf voor inbreng in de vorm van een handelingsdilemma. De precieze voorbereiding stem je als deelnemers af met je coach. Bij intervisie met handelingsdilemma’s wordt tijdens de bijeenkomst door de intervisiecoach en de groep samen de werkvorm gekozen. Vaak wordt eerst het dilemma van de inbrenger verkend om tot de diepere, achterliggende leervraag te komen. Vervolgens worden er gedragsalternatieven verkend en kan de inbrenger kiezen wat bij hem/haar past. De groep en de coach werken samen aan het concreet maken van de opbrengst zodat de inbrenger hier mee aan de slag kan. De coach faciliteert het proces tijdens de bijeenkomst en stelt waar nodig vragen of schakelt met de groep tussen werkvormen.

  Begeleiding

  Intervisie met modules wordt begeleid door een intervisiecoach. Het profiel van een intervisiecoach voor intervisie met handelingsdilemma’s is nog ontwikkeling. Meer informatie over intervisiecoaches vind je hier.

  Kosten

  Als intervisiegroep betaal je gezamenlijk de kosten van de intervisiecoach. Er zijn geen overige kosten verbonden aan het volgen van intervisie.

  Tijdsinvestering & accreditatie

  Je bepaalt als groep zelf hoe lang een intervisiebijeenkomst duurt. Accreditatiepunten worden toegekend per bijeenkomst op basis van de duur van de bijeenkomst. Hierbij geldt het principe 1 punt per uur.

  Administratie

  MijnKNGF kun je gebruiken om intervisiegroepen en -coaches te zoeken en bijeenkomsten te registreren. Na afloop van een intervisiebijeenkomst geeft de coach in de MijnKNGF omgeving aan of de intervisiedeelnemers aanwezig waren en of zij actief hebben deelgenomen. Nadat de intervisiecoach dit heeft ingevoerd, ontvang je je accreditatiepunten. Als deelnemer heb je zelf de verantwoordelijkheid om te kijken of de coach dit tijdig en correct voor jou heeft ingevuld in de MijnKNGF omgeving.

  Vragen?

  Heb je een vraag over intervisie? Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen over intervisie.