Intervisie met modules

 • Intervisie met modules

  Intervisie met modules biedt een handvat voor het ontwikkelen van je fysiotherapeutisch handelen. Het is evaluerend en beoordelend van aard. De modules vormen de basis voor reflectie voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomsten. Bij deze vorm van intervisie is er vooral aandacht voor het fysiotherapeutisch handelen van de professional. Tijdens de intervisiebijeenkomsten staat kennisdeling en kwaliteitsverbetering centraal. 

  Intervisie is vormgegeven aan de hand van modules met ieder een eigen thema die richting geeft aan de bijeenkomsten. Elke module bestaat uit twee bijeenkomsten met voorbereidende opdrachten. Het gehele proces wordt begeleid door een onafhankelijke intervisiecoach, die geregistreerd staat bij het KNGF.

  De modules zijn vormgegeven in handleidingen. De handleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met de wetenschappelijke partner IQ healthcare. De handleiding vind je in Compass.

  De modules

  Module Communicatie

  De module communicatie gaat over het bevorderen van de kwaliteit van de communicatie tussen de cliënt, zijn naasten en de fysiotherapeut. Je maakt in deze intervisiemodule gebruik van een zelfgemaakt opname tussen jou en je gesprekspartner. De analyse van de communicatie met je gesprekspartner geeft inzicht in bijvoorbeeld de cliëntgerichtheid, doelmatigheid en effectiviteit van jouw fysiotherapeutische zorg. Meer weten? Kijk hier.  

  Module Dossiervoering

  De module dossiervoering geeft inzicht in de kwaliteit van het methodisch handelen van een fysiotherapeut aan de hand van zijn/haar dossiervoering. Je kiest zelf je dossier die door jou en jouw collega’s wordt geëvalueerd. Hiermee krijg je inzicht in de belangrijke onderdelen van dossiervoering die de kwaliteit van de zorg beïnvloeden. Meer weten? Kijk hier

  Module Proces- en uitkomstmaten

  De module proces- en uitkomstmaten geeft inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van data voor fysiotherapeuten. Aan de hand van je eigen vraag verken je hoe je beschikbare informatie, uit bronnen zoals je EPD, het LDF-dashboard of andere databases, kan gebruiken in het beantwoorden van je vraag. Dit doe je door het maken en uitvoeren van een zoekplan. Het zoeken, vastleggen, analyseren en interpreteren van gegevens speelt hierbij een belangrijke rol. Meer weten? Kijk hier.

  Module Klinisch redeneren

  De module klinisch redeneren geeft inzicht in het proces van gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren om gezondheidsproblemen in de klinische praktijk te begrijpen en op te lossen. Voor deze module breng je een casus van één van je cliënten waarin je een dilemma ervaart bij het klinisch redeneren. Klinisch redeneren is zowel een impliciet proces (niet bewust, moeilijk uit te leggen) als een expliciet proces (bewust, goed uit te leggen). Soms ondersteunt wetenschappelijk bewijs de beste oplossing van een fysiotherapeutisch probleem. Maar het bewijs is niet altijd voorhanden, je bent er wellicht niet mee bekend of de context voor toepassing van dat bewijs is niet geschikt. Dit bespreek je met je groep aan de hand van je eigen casuïstiek. Meer weten? Kijk hier.  

  Module Klinisch redeneren bij Claudicatio Intermittens

  De module klinisch redeneren bij Claudicatio Intermittens is een specifieke uitwerking van de module klinisch redeneren. De module is gericht op de diagnostiek en behandeling van Claudicatio Intermittens op basis van de richtlijn. Hiervoor bestaan specifieke kwaliteitsindicatoren die in de module worden gebruikt. Je kan de module als voorbeeld gebruiken om met je intervisiegroep zelf ook specifieke indicatoren te benoemen bij een bepaalde cliëntcategorie. Deze module is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting in het eerste half jaar van 2020 geïmplementeerd worden.  

  Module interdisciplinaire samenwerking

  De module interdisciplinaire samenwerking geeft inzicht in factoren die interdisciplinaire samenwerking belemmeren en factoren die dit bevorderen en draagt bij aan het ontwikkelen van competenties op het gebied van interprofessioneel leren en samenwerken als individu en als groep. Deze module is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting in het eerste half jaar van 2020 geïmplementeerd worden.   

 • Informatie over modules

  Ontwikkeling van nieuwe modules 

  In 2020 worden twee nieuwe modules opgeleverd: 1. Interdisciplinaire samenwerking en 2. een specifieke uitwerking van de module klinisch redeneren gericht op het formuleren van indicatoren voor diagnostiek en behandeling. Als voorbeeld hiervoor zijn er indicatoren geformuleerd aan de hand van de nieuwe richtlijn voor Claudicatio Intermittens. Deze modules zullen naar verwachting in het eerst half jaar van 2020 geïmplementeerd worden.  

  Compass 

  Bij intervisie met modules wordt voor, tijdens en na de intervisiebijeenkomsten gebruik gemaakt van Compass. Compass is een webapplicatie die door CompuSense Business Avionics B.V wordt beheerd. CompuSense is ISO-gecertificeerd; de applicatie voldoet aan de Information Security Management Standard conform ISO 27001. 

  Je kan in Compass je intervisiegroep en/of -coach vinden en je voorbereidingen en uitkomsten voor bijenkomsten vastleggen middels de vragenlijsten en upload mogelijkheden per module. Je logt in via https://kngf.exata.nl met je MijnKNGF gegevens.  

  Praktische zaken 

  Proces 

  Een intervisiemodule bestaat uit 3 onderdelen: 

  • Voorbereiding 

  • Twee fysieke bijeenkomsten   

  • Afronding 

  Schematisch ziet intervisie met modules er als volgt uit:

  Tijdsinvestering & accreditatie  

  Gemiddeld kost het volgen van een gehele intervisiemodule ongeveer 10 uur, waarvan +/- 5 uur voorbereiding en +/- 5 uur fysieke bijeenkomst. Bij afronding van een volledige intervisiemodule (2 bijeenkomsten) ontvang je 10 accreditatiepunten in het beroepsgerelateerd deel van KRF NL.  

  Begeleiding 

  Intervisie met modules wordt begeleid door een intervisiecoach, die bij het KNGF is geregistreerd. Meer informatie over intervisiecoaches vind je hier.  

  Kosten 

  Als intervisiegroep betaal je gezamenlijk de kosten van de intervisiecoach. Er zijn geen overige kosten verbonden aan het volgen van intervisie.  

  Administratie  

  De intervisiecoach houdt de registratie van de bijeenkomsten bij. Na elke intervisiebijeenkomst geeft de coach in Compass aan of de intervisiedeelnemers aanwezig waren en of zij actief hebben deelgenomen. Na afronding van de module (dus na twee bijeenkomsten) wordt de module afgesloten door de intervisiecoach en ontvang je je accreditatiepunten. Als deelnemer heb je zelf de verantwoordelijkheid om te kijken of de coach dit tijdig en correct voor jou heeft ingevuld in Compass. Je ziet dit achter de tegel ‘mijn presentielijsten’. 

  Vragen? 

  Heb je een vraag over intervisie? Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen over intervisie.