Informatie voor patiënten

 • Waarom wij data verzamelen

  Jouw fysiotherapeut heeft je gevraagd om toestemming te geven voor de Landelijke Database Fysiotherapie. Wat betekent dat voor jou?

  Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Met  de LDF werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief zijn voor jou zijn. Op deze pagina vertellen we welke informatie we gebruiken worden en wat er precies gebeurt met die gegevens.

  Welke gegevens worden gebruikt?
  Jouw naam en contactinformatie gebruiken we niet. Alle behandelgegevens worden anoniem verwerkt en daarmee waarborgen we jouw privacy. Onderstaande gegevens verzamelen we wel:

  • Geboortejaar
  • Geslacht
  • Zorgverzekeraarscode (UZOVI)
  • Behandelgegevens (de klacht waarvoor je wordt behandeld, het soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)

  Waarom zijn deze gegevens belangrijk?
  Het doel van een fysiotherapeut is om altijd optimale zorg leveren. En om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn vergelijken we in de LDF gegevens per behandeling met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking beslist  jouw fysiotherapeut welke behandeling het beste is. Jouw gegevens dragen bij aan een hogere kwaliteit van de zorg.

   

 • Ik werk mee aan de LDF

  Je gaf, via jouw fysiotherapeut, toestemming voor het gebruik en de opname van de gegevens van jouw behandelingen in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

  Met jouw toestemming help je mee aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief zijn voor jou zijn. Op deze pagina vertellen we welke informatie we gebruiken worden en wat er precies gebeurt met die gegevens. In dit document lees je meer over de toestemming. 

  Hoe werkt het?

  • Fysiotherapeuten werken met elektronisch patiëntendossiers (EPD’s). In dossiers staat bijvoorbeeld welke klachten een patiënt heeft, hoe en wanneer mensen behandeld worden en wat de voortgang is. Alleen behandelende fysiotherapeuten en patiënten zelf hebben toegang tot dit dossier.
  • Op het moment dat je, via jouw fysiotherapeut, toestemming geeft worden de bovenstaande gegevens (geboortejaar, geslacht, zorgverzekeraarscode en behandelgegevens) verzameld. Deze gegevens gaan, via het EPD, naar de LDF.


  Voor wie zijn de gegevens?
  De organisaties die toegang hebben tot de LDF zijn:

  • Mediquest verzamelt in opdracht van het KNGF de gegevens voor de LDF.
  • IQ healthcare voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.
  • Het KNGF is eigenaar van de (gegevens in) de LDF.

  IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare organisaties waarmee het KNGF overeenkomsten heeft afgesloten en die uiteraard voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Hoe veilig zijn mijn gegevens?
  We verzamelen voor de LDF geen persoonsgegevens. Daarom zijn jouw gegevens veilig. 

  Ik geef geen toestemming
  Wil je liever toch jouw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan via jouw fysiotherapeut. Heb je vragen over het intrekken van toestemming en de gegevens die we voor de LDF verzamelen? Neem dan contact op met het het KNGF