Arbeidsvoorwaarden

De FDV, WVF en FBZ behartigen de belangen van werknemers of werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen de fysiotherapie. Met je lidmaatschap ben je automatisch lid van deze verenigingen. Het KNGF ondersteunt deze verenigingen.

Belangenbehartiging intramuraal werkende fysiotherapeuten

Voor alle werknemers die intramuraal werkzaam zijn (inclusief gezondheidscentra) is het KNGF aangesloten bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg). De FBZ is partij bij de meeste cao’s en rechtspositieregelingen in zorg, onderwijs en onderzoek. Het KNGF is door aansluiting bij de FBZ partij bij diverse cao’s. Hieronder vindt u de belangrijkste, door op de betreffende cao te klikken komt u op de pagina met specifieke informatie

CAO Looptijd van Looptijd tot
Ziekenhuizen 1-1-2017 1-4-2019
UMC 1-4-2015 1-1-2018
VVT 1-4-2016 1-4-2018
GGZ 1-3-2017 1-6-2019
Jeugdzorg 1-1-2017 1-4-2019
Gezondheidscentra 1-1-2015 1-1-2018
Gehandicaptenzorg 1-1-2017 1-4-2019

 

Het sociaal plan bij reorganisatie en/of fusie

De FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) onderhandelt als vakbond voor het KNGF over de diverse sociaal plannen. De leden van het KNGF worden via de FBZ geraadpleegd - schriftelijk of in een ledenvergadering - over het bereikte resultaat. Bij een reorganisatie of fusie spelen zowel de ondernemingsraad als de vakorganisaties een rol. De werkgever overlegt met de ondernemingsraad en deze heeft afhankelijk van het onderwerp een advies- of instemmingsrecht. Zonder dit kan de werkgever de voorgenomen plannen niet gaan uitvoeren. Daarnaast en vaak parallel daaraan voert de werkgever overleg met de vakbonden die betrokken zijn bij de desbetreffende cao over de sociale en arbeidsrechtelijke gevolgen van de reorganisatie. Afspraken hierover worden vastgelegd in een sociaal plan.

Download hieronder:

Arbeidsvoorwaardenbeleid en functiewaardering

Om de belangen van de fysiotherapeuten in dienstverband goed te kunnen behartigen, wordt jaarlijks een beleidsnota Arbeidsvoorwaarden opgesteld. De inhoud van deze agenda is leidend voor de inzetten voor de diverse cao's waar het KNGF via de FBZ partij bij is. Het KNGF biedt advies en ondersteuning bij functiewaardering, met name FWG 3.0.

Belangenbehartiging fysiotherapeuten werkzaam in de vrijgevestigde praktijk (FDV)

De belangenbehartiging van arbeidsvoorwaarden voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk wordt gedaan door Fysiotherapeuten in Dienstverband in een Vrijgevestigde praktijk (FDV) en de Werkgever Vereniging Fysiotherapeuten (WVF).

KNGF-tool Arbeidsovereenkomst

Het KNGF biedt werkgevers in de vrijgevestigde praktijk de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst op te stellen met behulp van de KNGF-tool...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: