Beeldrecht: gebruik foto's/beelden

Vrijwel alle foto's en alle plaatjes die op internet beschikbaar zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd volgens de Auteurswet 1912. In een enkel geval heeft de auteur afstand gedaan van zijn auteursrecht, maar dat moet hij er dan wel expliciet bij gezet hebben.

Auteursrecht

Wie zonder toestemming een werk gebruikt (kopiëren, verspreiden of plaatsen op een website), maakt inbreuk op het auteursrecht. Het doet niet ter zake of het gebruik commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of dat de webmaster reclame voor hem maakt door het gebruik van de foto's, of wat dan ook. De maker kan schadevergoeding eisen en/of eisen dat de webmaster zijn werk van de site afhaalt. Bij foto's is het gebruikelijk om een schadevergoeding te eisen (en, bij commercieel gebruik, te krijgen) van 3 maal het gebruikelijke tarief van die maker.

Het KNGF raadt daarom aan nooit afbeeldingen (foto’s en/of illustraties) zonder uitdrukkelijke toestemming te plaatsen op jouw website, folder , etc.. Het is dus ook niet geoorloofd om beelden van www.kngf.nl of www.defysiotherapeut.com te kopiëren of downloaden, tenzij dat er expliciet bij staat vermeld.

Afbeeldingen die het KNGF ‘aanschaft’ mogen alleen worden gebruikt door het KNGF. Leden worden door de wet gezien als derden en hebben dus geen toestemming deze foto te gebruiken.

Wat mag wel?
We actualiseren regelmatig de patiëntfolders voor de diverse aandoeningen. Deze kun je bestellen. Actuele consumenteninformatie is ook beschikbaar. Je kunt hier vanaf jouw site naar toe linken of verwijzen. Daarnaast hebben we binnenkort beelden ter beschikking voor alle leden die je mag gebruiken in jouw folders, op jouw website, in presentaties of bijvoorbeeld bij een persbericht.  Uiteraard mag je online en in print wel alle campagnematerialen en het logo van de fysiotherapeut blijven gebruiken.

Toestemming voor gebruik van beelden
Tenslotte raden we je aan om secuur te zijn in gebruik van foto’s en beeldmateriaal in folders en op jouw website. Zorg dat je altijd schriftelijk toestemming hebt van de fotograaf en van de personen die op de foto staan. Daarvoor zijn quitclaims of toestemmingsformulieren. Mocht je geen toestemming hebben, verwijder dan het beeldmateriaal dan van jouw site om claims te voorkomen.

Als KNGF faciliteren wij graag beeld- en filmmateriaal voor onze leden, zodat je je goed kunt profileren en de juiste informatie hebt voor jouw vakuitoefening. Van de materialen die het KNGF nu verstrekt aan leden, kun je ervan uitgaan dat beeld- en/of filmrechten hiervoor goed geregeld zijn. 

Beelden van Getty Images
In 2009 hebben wij voor folders een beeldlicentie afgesloten voor foto’s van Getty Images.  De periode waarvoor de beelden zijn afgekocht is al geruime tijd verlopen. Het KNGF, maar ook leden van het KNGF, mogen deze niet meer gebruiken.

Getty Images, een fotostock bedrijf die de rechten exploiteert van fotografen,  leeft de regels streng na en stuurt ook boetes. Een aantal collega’s heeft inmiddels al een boete gekregen.  Als KNGF willen we dit graag voorkomen. Om je te behoeden voor een claim, geven we hieronder aan hoe je dit kunt voorkomen.

We hebben met Getty Images afgesproken dat KNGF-leden nog tot medio april 2016 de gelegenheid krijgen om de betreffende  beelden te verwijderen en zo te behoeden voor hoge claims

Verwijder uiterlijk 15 april 2016 van uw website:

  • Alle digitale folders van de Fysiotherapeut/ KNGF
  • Alle digitale beelden van en beelden uit de folders van de Fysiotherapeut/ KNGF
  • Het bronbestand (plaatjes, pdf-bestand) uit jouw websysteem.
    De beelden zijn ‘getagd’ met een code en organisaties van stockfoto’s zoeken op deze codes,   ook als deze niet meer zichtbaar is voor bezoekers van jouw site.

Voor bovenstaande acties kan je terecht bij de webbeheerder van jouw website.

We benadrukken dat het gaat over het online gebruik van beelden en folders. 

Trefwoorden: