Antwoord op vragen over het coronavirus

We krijgen veel vragen van leden over de gevolgen van het coronavirus. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen. De vragen over de regelingen voor praktijken werken we nog uit in doelgroepen. Staat jouw vraag er niet bij, stuur deze dan naar ledenvoorlichting@kngf.nl.

Bijgewerkt op 23 oktober 2020

Nieuwe vragen (en antwoorden).

23 oktober 2020. Hebben collega's op de praktijk die niet fysiotherapeut zijn ook recht op een sneltest bij de GGD?
Alleen zorgverleners die in de lijst staan van beroepen die recht hebben op een sneltest kunnen er gebruiken van maken. Je vindt de beide lijsten (wel recht of geen recht) op deze website.


Triage stappenplan en standpunt behandelen patiënten na COVID-19

Wat is het advies van het KNGF tijdens de coronacrisis?
Ons advies voor handelen vind je in het triage stappenplan, dit is de versie van 13 oktober 2020

Wat is het standpunt van het KNGF als het gaat om het behandelen van patiënten die COVID-19 hadden?
De laatste versie van ons standpunt over de behandeling van patiënten die COVID-19 hadden vind je op het KNGF Kennisplatform, hier

Wordt in ons triage stappenplan bij code oranje/rood gebied ook Nederland in bedoeld? Waarom gelden voor mensen die vanuit het buitenland komen andere adviezen?
Met de oranje/rode gebieden ​bedoelen we in het trige stappenplan niet Nederland. Voor mensen die vanuit het buitenland komen is het moeilijker om na te gaan met wie zij in contact zijn geweest. De triage is moeilijker.

Waarom moeten wij strikter zijn in het aanbieden van online zorg, in vergelijking met contactberoepen? 
We zijn geen contactberoep, maar zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Bovendien werken we regelmatig met kwetsbare patiënten en willen we de continuïteit van zorg waarborgen. Met online consults werken we daaraan mee.

Is het triage stappenplan ook van toepassing op fysiofitness?
In het triage stappenplan is een bijlage opgenomen (bijlage 3) met advies voor groepsbehandelingen.


Quarantaine

Moet je in quarantaine als een huisgenoot symptomen heeft van COVID-19? Is het nodig om een praktijk te sluiten als een collega positief is getest? Wat doe je als een patiënt positief test?
Bij het beantwoorden van deze en andere vragen over de quarantaineplicht maakt het RIVM onderscheid tussen drie groepen:

 • huisgenoten
 • overige nauwe contacten
 • overige niet-nauwe contacten

Voor iedere groep geldt een eigen beleid. De afweging welk beleid wanneer van toepassing is, maak je zelf.

Hoe voorkom ik dat ik als contact word gezien tijdens het contactonderzoek?
Alleen als je deze PBM: spatwaterdicht chirurgisch mondneusmasker type IIR, bril, schort en wegwerphandschoenen, gecombineerd gebruikt kom je niet in aanmerking voor het contactonderzoek.

Ik behandel een patiënt met verkoudheidsklachten, in principe mag ik dan geen fysieke behandeling geven. Maar als iemand zich heeft laten testen en de uitkomst is negatief op Covid-19. Mag ik dan alsnog starten met de fysieke behandeling of wordt dit toch afgeraden?
Fysieke behandeling kan plaatsvinden. Bij een negatieve testuitslag mag iedereen in het huishouden weer doen wat ze normaal ook zouden doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook de persoon met klachten hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven en opnieuw naar het landelijke afsprakennummer coronatest bellen (0800-1202) voor een nieuwe test. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Moet ik altijd PBM gebruiken als ik patiënten thuis behandel? Het gebruik van PBM bij behandeling van patiënten aan huis is alleen noodzakelijk als de patiënt bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft? Je maakt een professionele afweging, meestal kom je bij iemand thuis omdat een patiënt mobiel beperkter is. Daarom zijn persoonlijke bescherminsgmiddelen sowieso meer van toepassing. 

Waar kan ik PBM bestellen en ik kan niet zoveel bestellen als ik wil? 
Je kunt bestellen via het portaal van Mediq, via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Meer informatie vind je op deze website. Zorgaanbieders kunnen daar tot een maand vooruit bestellen. Handschoenen zijn schaars, daarom houdt het LCH in de gaten of er niet ‘gehamsterd’ wordt, zodat iedereen aanspraak op de voorraad kan maken.

Zijn patiënten verplicht om een mondkapje te dragen?
Nee, het is een advies. Je mag het wel vragen en je mag patiënten zelf wel verplichten om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld als er ook kwetsbare patiënten in de praktijk komen.

Geldt het advies voor mondkapjes voor patiënten ook in de oefenruimte?
Als het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, dan geldt het advies niet voor de oefenruimte. 

Wat is het advies van het KNGF over het gebruik van PBM?
Het KNGF adviseert: gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is ons nieuwsbericht.

Kan mijn werkgever mij of mijn patiënten verplichten om een mondmasker/mondkapje te dragen?
Ons advies beroept zich op de professionele afweging van de zorgprofessional, in lijn is met de adviezen van de overheid. Patiënten kunnen niet verplicht worden een mondkapje te dragen.

Waar moet ik rekening mee houden bij het ventileren van mijn praktijkruimte?
Elke werkplek is anders en iedere praktijkruimte wordt op andere manier geventileerd. Wij adviseren je om op de website van de RIVM te kijken welke ventilatieadviezen er voor jouw praktijkruimte of werkplek gelden. https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.


Testen

Heb ik recht op een sneltest bij de GGD?
Ja, fysiotherapeuten hebben recht op voorrang. Wel is de norm dat een zorgverlener (fysiotherapeut) niet vervangbaar is voor patiëntenzorg.

Hebben wij een contactberoep?
Fysiotherapeuten, ook de fysiotherapeuten die in een ziekenhuis werken, behoren voor het testbeleid en de regels voor quarantaine tot de groep zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.  

Wat is spoedzorg en wat is noodzakelijke zorg?
Spoedzorg is zorg waarbij er een risico is op irreversibele schade als behandeling uitgesteld wordt. Noodzakelijke zorg hangt af van de actualiteit van de hulpvraag van de patiënt.  Die actualiteit bepaal je zelf, als fysiotherapeut.

Moet een zorgverlener gegevens van patiënten verstrekken aan de GGD bij een bron- en contactonderzoek?
Ja, omdat COVID-19 een zogenaamde ‘A-ziekte’ is. Dit is geregeld in de wet publieke gezondheid.  


Praktijk

Hoeveel mensen mogen er sporten in groepsverband?
Per groep mogen maximaal vier personen trainen, exclusief de trainer (of fysiotherapeut). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Binnen één ruimte mogen maximaal 30 personen trainen. Dat mogen meerdere groepjes zijn (bijvoorbeeld 7 groepen van 4), zolang er  meer dan 1,5 meter afstand tussen de groepjes is en de groepjes niet mengen. 

Hoeveel mensen mogen individueel trainen in een ruimte?
In het triage stappenplan staat: 1 persoon per 10 m2.  Maximaal mogen 30 personen individueel sporten in één ruimte (dat is 100 mvoor 10 personen). De fysiotherapeut telt mee als persoon in de ruimte.

Die personen per ruimte, is dat voor één ruimte of voor de praktijk als geheel?
Per ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, uiteraard als dat kan volgens de regels (15 meter afstand).

Is een praktijk een openbare ruimte?
Nee, een praktijk is niet vrij toegankelijk voor publiek. Een publieke ruimte is een ruimte waar iedereen vrij binnen kan lopen. Dat is een praktijk niet.

Is de wachtkamer of gang een openbare (of publieke) ruimte?
Sommige entrees of gangen horen bij een openbaar gebouw (bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum) en kunnen als publieke ruimte worden gezien. Ook daar is het advies om patiënten te vragen een niet-medisch mondkapje te dragen.

 

Hebben werknemers recht op doorbetaling als zij vanwege quarantaine thuis moeten blijven?
Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon als hij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen. (Artikel 7:628 lid 1 BW, en in samenhang met lid 3 BW wat betreft de variabele loonafspraken.) 
Een werknemer die in quarantaine blijft, bijvoorbeeld omdat een gezinslid Covid19 heeft, heeft in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon indien hij niet thuis kan werken.
Indien echter een werknemer bijvoorbeeld bewust naar een gebied op vakantie gaat waar code ‘oranje’ geldt, dan is het niet meer dan redelijk dat de periode van quarantaine ten laste komt van het saldo nog openstaande vakantiedagen van de betreffende werknemer. De werknemer wist immers van tevoren dat hij in quarantaine zou moeten.

Zijn er regels voor het toelaten van stagiaires in de praktijk?
Wij zien een stagiaire als tweede zorgprofessional, net als bijvoorbeeld een collega-fysiotherapeut. Maak daarom een professionele afweging per situatie (behandelingen in kamer, behandelingen in oefenzaal, bijvoorbeeld) ten aanzien van de ‘social distancing’ regels. Voor stagiaires geldt hetzelfde beleid ten aanzien van patiëntencontact, zoals als omgeschreven onder ‘Zorgverlening door de paramedicus’.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Hoe houd ik het best rekening met social distancing tijdens mijn werk?
Probeer zo vaak mogelijk 1,5 afstand te houden en volg de algemene regels. Als het voor een behandeling nodig is om binnen 1,5 te komen, houd dan rekening met het hygiëneprotocol en probeer waar mogelijk toch afstand te houden (bijvoorbeeld direct na de behandeling zelf).

Het advies voor groepsbehandeling wijkt af van het RIVM, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van sanitiar. Klopt dat wel?
Het RIVM geeft aan dat het sanitair en de kleedkamers weer gebruikt mogen worden, echter wij kiezen ervoor dit niet te adviseren. Ons addendum zich richt op het controleren en beheersen van patiënten stromingen. Wanneer patiënten gebruik van kleedkamers kun je niet garanderen dat ze tijdig het pand verlaten. 

Ik ben zwanger. Welk advies is er voor mij?
Ook hier volgen we op dit moment de richtlijnen van het RIVM. Twijfel je? Neem dan contact op met de GGD.


Tarieven, codes, vergoedingen

Komt er een nieuwe continuïteitsbijdrage? 
Dat is nog niet bekend, ZN heeft daarover nog geen beslissing genomen.

Wat is de inhoud van de meerkostenbijdrage? 
ZN kondigde op 1 oktober de meerkostenregeling aan. Hier vind je het bericht van ZN. Dit is de samenvatting die het KNGF maakte.

Vergoeding herstelzorg. Wat zijn de regels?
Update 10 september Omdat sommige regels onduidelijk waren, heeft de minister aanvullende besluiten genomen. Daarmee wordt vooral de overgang van de oude naar de nieuwe regeling helderder.

We zetten de huidige regels nog even op een rijtje. 

 1. Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist voorwaardelijk. 
 2. Ten algemene geldt dat de verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van de COVID door de huisarts of specialist moet worden afgegeven. 
 3. De behandeling moet binnen een maand na verwijzing beginnen.
 4. (Nieuw) Voor patiënten die al voor 18 juli (de datum van ingang van de nieuwe regeling) bij jou in behandeling waren, geldt de vereiste van verwijzing niet. Bij deze patiënten volstaat een verklaring van de arts achteraf.
 5. Om aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering te kunnen doen, moet de patiënt er mondeling mee instemmen dat zijn gegevens worden gebruikt voor retrospectief onderzoek.
 6. Ook moet de patiënt er schriftelijk mee instemmen dat hij/zij gaat meedoen aan prospectief onderzoek, waarvoor hij door een nog te bepalen onderzoeksinstituut zal worden benaderd. Als hij/zij die niet geeft of later intrekt, vervalt het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.
 7. Van beide vormen van instemming met onderzoek moet een aantekening worden gemaakt in het EPD. Daarvoor is een informatiebrief voor de patiënt beschikbaar. 
 8. De regeling geldt nu voor een jaar, dus tot medio juli 2021. In beginsel stopt dan de aanspraak op zorg vanuit de basisverzekering. Uiteraard zullen we ruim voor die tijd overleggen of continuering mogelijk is.
 9. Voor de aanspraak geldt de DCSPH code 9363 en de csi codes 020 en 021 (voor respectievelijk de eerste en de tweede periode van zes maanden).
 10. Voor de vergoeding van behandelingen die al voor 18 juli zijn gegeven, gelden de destijds geldende regelingen: alleen vergoeding na opname in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of verpleeghuis en de patiënt moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen of zij komen voor rekening van de aanvullende verzekering. Behandelingen na 18 juli kunnen niet meer op deze manier worden gedeclareerd. Voor de volledigheid: voor 18 juli gegeven behandelingen tellen niet mee in het aantal van 50 behandelingen waarop na 18 juli recht is (onder voorwaarden).

De ICT-systemen van zorgverzekeraars en van de EPD-leveranciers worden hierop aangepast. 
In tegenstelling tot eerder berichten zal dit niet eind september, maar pas eind oktober volledig het geval zijn. Tenzij je andersluidend bericht krijgt van een zorgverzekeraar is het verzoek nog steeds om je declaratie voor deze zorg aan te houden totdat de ICT-systemen zijn aangepast. Op de website van het Zorginstituut Nederland vind je
Actuele informatie
Een informatiebrief patiënten
FAQ’s 

Hoe zijn de aanspraken voor patiënten na COVID-19 geregeld?
Op 7 oktober 2020 publiceerde het Zorginstituut een FAQ-pagina met informatie.
Op 21 juli 2020 nam de minister een spoedbesluit waarmee fysiotherapie voor patiënten met of na ernstige COVID-19 direct uit de basisverzekering wordt vergoed. Kort samengevat komt het besluit neer op het volgende:

 • Patiënten hebben na (verdenking van) ernstige COVID met ingang van 18 juli recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden, onder de voorwaarde dat ze bereid zijn mee te doen aan effectonderzoek. Voor de eerste zes maanden is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Deze periode kan eenmalig met zes maanden en 50 behandelingen worden verlengd , Maar dan moet er wel een verwijzing van de medisch specialist zijn.

Kort daarna bleek dat de behandeling van patiënten weliswaar met ingang van 18 juli kon beginnen, maar dat er nog een aantal administratieve-ict- en overgangsproblemen moeten worden opgelost voordat deze zorg ook kan worden gedeclareerd. Wat geldt er bijvoorbeeld voor patiënten die al voor 18 juli in behandeling waren? Deze problemen zijn nog niet opgelost.

Kan ik meerkosten ook declareren?
De meerkosten die je nu bijvoorbeeld maakt voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn declarabel. De NZA heeft er een prestatiebeschrijving voor opgesteld. Wij overleggen momenteel met ZN over de manier waarop en waar deze meerkosten kunnen worden gedeclareerd. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. 

Is beeldbellen alleen (te declareren) voor bestaande patiënten? Of ook voor nieuwe patiënten?
Voor nieuwe en bestaande patiënten.

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie

Kan ik een intake en behandeling combineren?
Wanneer een patient voor een intake bij de fysio komt mag de fysio naast de code voor de intake ook een behandeling declareren. Voor patiënten geldt het dan ook als twee afspraken.

Welke codes zijn er voor verbijzonderde fysiotherapie?
•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)
Meer informatie en de voorwaarden vind je hier.

Wat is de ingangsdatum voor deze codes?
1 maart 2020.

Welke code kan ik gebruiken voor patiënten die COVID-19 hebben gehad? 
Er komt een nieuwe code, maar die is nu nog nietbeschikbaar. Voorlopig  blijft het code 9380, status na opname in een ziekenhuis.

Spreekt het KNGF met de zorgverzekeraars ook over chronische indicaties? 
Ja, op dit moment spreken we over vergoedingen, chronische indicaties en post-operatieve revalidatie staan al wel op de agenda.

Ik heb een vraag gesteld over de steunmaatregelen van ZN. Het antwoord vind ik niet op deze website. Wordt mijn vraag opgepakt?
Ja. Dagelijks inventariseren we alle vragen die we via social media, collega's en ledenvoorlichting krijgen. De vragen waar we nu een antwoord op hebben vind je op deze pagina. 


Werknemers in ziekenhuizen

Waar vind ik informatie die vooral geschikt is voor intramurale fysiotherapie?
Op onze website hebben we een aparte informatiepagina voor fysiotherapeuten die in het ziekenhuis werken. Je vindt er aanbevelingen voor jou als fysiotherapeut, maar ook beeldmateriaal, patiëntinstructies en oefeningen op papier die jou en de patiënt kunnen ondersteunen.

Wat adviseert het KNGF leden die werken in de GRZ dan wel verpleeghuissector? Ik vrees alleen dat het triage stappenplan binnen de GRZ en verpleeghuissetting niet haalbaar is vanwege de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.
We adviseren je om onze pagina op het kennisplatform te bekijken. Meer informatie vind je ook op de website van FBZ.


Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.

KRF NL, scholing en accreditatie

Is het nu makkelijker/sneller mogelijk om accreditatie te krijgen voor online scholingen? Ik wil kijken of ik geplande bijeenkomsten kan vervangen door online scholingsactiviteiten.
Er is niets gewijzigd voor het aanvraagproces voor een nieuwe accreditatieaanvraag. We bieden echter een mogelijkheid om gedurende de crisis reeds geaccrediteerde scholing in de vorm van een fysieke bijeenkomst om te buigen naar een online versie. Daar je meer over op de website van KRF NL.

Trefwoorden: