Wet medezeggenschap cliënten zorgsector

Per 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Fysiotherapiepraktijken waar meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben.

Stappenplan

Valt jouw praktijk onder deze regeling? We maakten voor onze leden een stappenplan hoe een cliëntenraad op te zetten. In 14 stappen besch...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: