Debiteurenbeheer

Hoe regelt u uw debiteurenbeheer nu zorgverzekeraars steeds vaker het risico bij u neerleggen? Enig idee welke mogelijkheden er zijn binnen het betalingsverkeer om grip te houden op uw debiteurenrisico. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rij.

Factoring

Bij factoring besteedt u uw debiteurenbeheer uit aan een gespecialiseerd bedrijf. Een factormaatschappij zorgt ervoor dat de facturen worden verstuurd en neemt het hele incassotraject van u over. Dit kan zowel voor verzekerde zorg rechtstreeks bij een zorgverzekeraar als onverzekerde zorg rechtstreeks bij uw patient. De meeste factormaatschappijen maken gebruik van clearing. Dat betekent dat de nota eerst bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd en uw patient alleen een factuur krijgt voor de onverzekerde zorg. U ontvangt binnen de overeengekomen betaaltermijn het declaratiegedrag ineens van de factormaatschappij. De factormaatschappij ontzorgt u in het hele traject van debiteurenbeheer.

Voor meer informatie over factoring en de kosten hiervan, verwijzen wij u naar enkele factormaatschappijen zoals infomedics en famed.

Rechtstreeks factureren bij uw client

Als u rechtstreeks factureert bij uw client, stelt u zelf de factuur op (al dan niet via uw boekhoudprogramma). De factuur moet duidelijk zijn voor u zelf, uw client en de belastingdienst. Vergeet niet uw rekeningnummer en een duidelijke betalingstermijn te vermelden. Besteed ook aadacht aan de vormgeving van uw factuur. Uw client moet in één opslag zien wat er van hem verwacht wordt en waarvoor de factuur is. Als u btw belaste prestaties verricht, moet uw factuur bovendien voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Voor meer informatie over facturering en de kosten adviseren wij u om contact op te nemen met uw boekhouder.

Pinnen of incasso

Als u niet gecontracteerde zorg verleent, kunt u uw client ook vragen om het verschuldigde bedrag direct af te rekenen via een pinbetaling. Als u gebruik wilt maken van pinbetaling, sluit u een pincontract af via uw bank. Een betaalapparaat kunt u huren of kopen.

Met een incassocontract kunt u automatisch incasseren van de rekeningen van uw clienten, mits zij hiervoor toestemming geven. De betaling vindt plaats op het tijdstip dat u hebt afgesproken met uw client. Bijvoorbeeld 3 weken na de behandeling, zodat de client eerst zijn nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. Vaak hebt u de mogelijkheid om de incasso's via internetbankieren of rechtstreeks in uw boekhoudprogramma te regelen. Een incassocontract sluit u af bij uw bank.

Kijk op de website van uw bank voor meer informatie over de mogelijkheden, kosten en voorwaarden. En bespreek het met uw boekhouder of accountant.

Trefwoorden: