Wet Digitale Overheid

Voor de toegang tot vertrouwelijke gegevens moet gerekend kunnen worden op betrouwbare middelen waarmee de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld. Via de Wet Digitale Overheid wil de overheid eisen stellen aan middelen en diensten die voor dat doel worden ontwikkeld.

Huidige situatie

Het betrouwbaarheidsniveau van het huidige middel DigiD is niet toereikend voor de uitwisseling van zeer vertrouwelijke gegevens. Zo wordt de persoon niet (face to face) geïdentificeerd bij de uitgifte van een DigiD en is de ervaring met een moment waarop kwetsbaarheden aan het licht kwamen in de voor DigiD gebruikte software en alle digitale dienstverlening van de overheid aan burgers stil kwam liggen (zogenaamd Single point of failure) nog niet vergeten. 

Nieuwe inlogmethoden

Het Ministerie van VWS participeert in een aantal pilots gericht op nieuwe betrouwbare inlogmethoden die meer zekerheid moeten geven over iemands identiteit en een einde moet maken aan die Single point of failure. Doel is de kans op identiteitsfraude te beperken opdat vertrouwelijke informatie op een veilige manier online kan worden gedeeld. De eisen die door de overheid aan de middelen en diensten worden gesteld moeten dus ook voorkomen dat mensen en organisaties niet meer afhankelijk zijn  van één manier van inloggen en daardoor minder afhankelijk van storingen die zich in kunnen voordoen.

 

Trefwoorden: