Standaarden

Zonder dat we dat ons bewust zijn, is vrijwel alles wat wij doen, gebaseerd op onderlinge afspraken. Dat kunnen afspraken zijn over te hanteren eenheden (zoals tijd, afstand of inhoud). Afspraken zijn ook van belang bij het uitwisselen van gegevens: Welke gegevens wisselen we uit? Hoe doen we dat? Hoe zorgen we ervoor dat computers en mensen elkaar begrijpen? Bij dat laatste speelt "semantiek" een rol. Standaarden zijn de concretisering van afspraken en stellen partijen in staat die na te komen. Toepassing van standaarden zorgt niet alleen voor een betere samenwerking maar scheelt tijd en geld. Tijd om vooral datgene te doen waarvoor men is opgeleid.

Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) 2020

Het Toekomstbeeld IZO 2020 beschrijft de gewenste informatievoorziening in de zorg en ondersteuning vanuit mogelijkheden. De gewenste informatievoorziening wordt belicht vanuit drie belevingswerelden, met ieder hun eigen invalshoeken:

  • de wereld van de klant, waar we denken vanuit de klant en diens zorgbehoefte,
  • de wereld van de zorgregistratie en –administratie, waar we acteren vanuit stelselvrije zorg en zorgregistraties en waar we administreren en verantwoorden met stelselspecifieke zorgadministraties,
  • de wereld van de gegevenshuishouding, waar we de ICT-voorzieningen organiseren vanuit een netwerkmodel en gegevens uitwisselen met borging van privacy en standaarden.

Het informatielandschap heeft bij deze werelden een verbindende en faciliterende functie. Belemmeringen en beperkingen zijn in het document niet opgenomen.

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl