Update II - Informatieberaad. Digitalisering gegevensuitwisseling

Iedere twee weken informeren we je over het Informatieberaad, via deze update. In de tweede editie van de update hebben we aandacht voor de digitalisering van gegevensuitwisseling en de bijdrage van KNGF. In deze tweede update over het Informatieberaad aandacht voor de digitalisering van gegevensuitwisseling.

De digitalisering van gegevensuitwisseling

Het ministerie van VWS vroeg zorgprofessionals, zoals patiëntenorganisaties, koepelorganisaties en dienstverleners, in februari om te pitchen welke vormen van digitale gegevensuitwisseling prioriteit moeten hebben. Welke vragen zorgprofessionals hebben en welke rol het ministerie kan spelen. Ook het KNGF gaf een pitch en denkt mee.

Uitganspunt is: 

 • Toegevoegde waarde voor de zorg. Een kleinere kans op fouten, volume, doelmatigheid en vermindering van administratieve lasten voor zorgprofessionals en instellingen. Verbeteringen waar de patiënt echt iets van merkt.
 • Realiseerbaarheid. Er zijn afspraken gemaakt over het zorgproces en over de informatie die wordt uitgewisseld.
 • Draagvlak. Bij alle betrokkenen in het veld.

In het Interoperabiliteitsmodel staan de pijlers samengevat.

 

 • Het prioritaire proces is het zorgproces: elke patiëntreis is vanzelfsprekend uniek en de uitwisseling van data is secundair.
 • De inzet van fysiotherapie is in toenemende mate multifactorieel en multidisciplinair: gericht op toenemende complexiteit en kwetsbaarheid.
 • Doel: gezondheidswinst, procedurele efficiëntie, begrijpelijk en veilig.
 • Eénmalig (first time right) en eenduidig registreren ten behoeve van meervoudig gebruik.

Per onderdeel uit het bovenstaande model heeft KNGF eigen vragen en resultaten.

We vragen, samengevat, voor het onderwerp wet- en regelgeving:

 • Regie, met stimulerende wet- en regelgeving
 • Verticale en horizontale afspraken met kaders en geld
 • Afspraken moeten gedragen worden door alle stakeholders: verzekeraars en leveranciers
 • Onderzoek naar Artificial Intelligence voor de fysiotherapie.
 • Onderzoek en ondersteuning regionale projecten en pilots vertalen naar landelijk plan.
 • Communicatie over de maatschappelijke ‘winst’ voor de patiënt.

We ontwikkelden voor de pijlers informatie, applicaties en infrastructuur:

 • Applicaties en Informatie: HaFt. Met een format voor een verwijsbrief, retourbrief en informatie-uitwisseling. Inzicht in vraagstelling, nazorg en maximaal geautomatiseerde ondersteuning
 • Beleid en zorgprocessen: Onze positie in transmurale zorgprocessen en de gekoppelde informatiestromen: HealthDeal. Daarnaast: afstemming in de zorg rond kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld de inhoudelijk specialistische netwerken zoals COPD-, Schouder-, knie- en Parkinsonnet.
 • Infrastructuur: de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF), informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist (HASP).

Voor HAFT en HASP werkt het KNGF samen in een werkgroep van paramedici, LHV en NHG. Deze werkgroep heeft bijvoorbeeld de gereviseerde Richtlijn HASP-Paramedicus – gestructureerde informatie-uitwisseling tissen huisarts en paramedicus voorbereid.

Wat gaan we doen?

We verzamelen use-cases. Om zo inzicht te krijgen on bestaande richtlijnen en de veranderingen in de fysiotherapie. Bijvoorbeeld door multidisciplinaire samenwerking en meer complexe hulpvragen. Met tegelijkertijd ook aandacht voor security, privacy, governance en AVG.

Het vervolg op de pitches

Alle voorstellen die in februari gepresenteerd werden (wel 45!) staan op speciale pagina’s op de website van het Informatieberaad. 

Update Informatieberaad. Informatie over ICT en EPD.

In onze tweewekelijkse update praten we je bij over het Informatieberaad. Sinds 2014 komen zorgverleners en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met regelmatig bij elkaar in Informatieberaad Zorg. Dit Informatieberaad werkt aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Zodat bijvoorbeeld zorggegevens beter uitgewisseld kunnen worden. Of patiënten ook vanuit huis kunnen communiceren over zorg. Uiteraard neemt ook het KNGF deel aan het Informatieberaad.

Trefwoorden: