Zorginhoudelijk

Als computers in de zorg beter met elkaar samenwerken (men spreekt dan over interoperabiliteit) verlopen processen efficiënter, worden doublures voorkomen en minder fouten gemaakt. Hergebruik van (ook door anderen ingevoerde) gegevens bespaart tijd en voorkomt frustraties. Bovendien is de authenticiteit van gegevens geborgd. Standaarden voor de overdracht van zorginhoudelijke gegevens worden informatiestandaarden genoemd. Deze worden door Nictiz ontwikkeld en beheerd. Als een informatiestandaard voldoet aan door Zorginstituut Nederland gehanteerde criteria kan hij worden opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut.

Uitwisselingsstandaard huisarts fysiotherapeut in kwaliteitsbibliotheek ZINL

11-06-2015
Zorginstituut Nederland heeft de door Nictiz ontwikkelde Informatiestandaard huisarts-fysiotherapeut opgenomen in het Kwaliteitsregister. Met de informatiestandaard worden zorginhoudelijke gegevens efficiënt uitgewisseld tussen huisarts en fysiotherapeut en kunnen reeds eerder aan de bron vastgelegde gegevens worden hergebruikt. Voor huisartsen en fysiotherapeuten betekent dit minder administratie. Bovendien is de uitwisseling van gegevens patiëntvriendelijker, omdat de patiënt niet bij elke zorgverlener opnieuw zijn verhaal hoeft te doen. De informatiestandaard is gebaseerd op de NHG-KNGF Richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling en werd al eerder (op 20-04-2015) van toepassing verklaard door het Informatieberaad (Agendapunt 5 pagina 8).  (zie ook het persbericht)

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl