AVG programma

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG.

Stappenplan en online tool

Het KNGF heeft voor haar leden het handige 15-stappenplan en het online programma van de Stichting AVG geselecteerd. Zij bieden een praktische online tool met daarin alle benodigde templates, contracten, verklaringen en verwerkersovereenkomsten die je bij het invullen van het stappenplan nodig hebt. 

Na het doorlopen van het programma krijg je een verklaring waarmee je kunt laten zien dat je de belangrijkste noodzakelijke maatregelen hebt genomen. Implementatie van de AVG is geen eenmalige gebeurtenis. Het beheer moet ook goed worden belegd binnen je organisatie. Ook hiermee helpt deze tool je.

Bekijk hoe het stappenplan werkt:

 

 

Het AVG programma voor KNGF Compleet leden

Ben je KNGF Compleet lid, dan kan je het AVG programma aanschaffen voor € 72,50 per jaar (incl. btw). Het betreft een licentie overeenkom...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Programma interne Functionaris Gegevensbescherming

De fysiotherapiepraktijk moet sinds 25 mei 2018 voldoen aan de eisen van AVG. Fysiotherapiepraktijken verwerken gezondheidsgegevens. Vold...

Heb je vragen over de AVG?

De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn biedt praktische, inhoudelijke informatie over de AVG en aanverwante wet- en regelgeving zoals de WGBO en de NEN 7510. De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn is een initiatief van het ministerie van VWS en diverse branche - en beroepsorganisatie binen de zorg- en  welzijnsector.

Let op: de AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn beantwoord geen vragen over het stappenplan van stichting AVG en het programma interne FG. Voor vragen over het AVG stappenplan kan je  terecht bij stichting AVG en voor het programma interne FG kan je contact opnemen met KNGF.

Trefwoorden: