Beleidsregels NZa

Op 5 april 2016 schrapte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de beleidsregel de registratie-eisen voor verbijzonderde fysiotherapie. De NZa legt in onze ogen hiermee de bijl aan de wortels van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep.

Vervolgstappen na schrappen beleidsregel NZa verbijzonderde fysiotherapie

We informeren je over de mogelijke gevolgen en de vervolgstappen van het KNGF aan de hand van drie vragen. Als je op een van de vragen kl...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Wat is er precies aan de hand en wat zijn de mogelijke gevolgen: voor mij als fysiotherapeut en voor de patiënt?

Voor de algemeen fysiotherapeut verandert er niets. Voor fysiotherapeuten die verbijzonderde zorg leveren (zoals manuele therapie, kinder...

Welke vervolgstappen gaat het KNGF zetten?

We zijn in overleg met de Nederlandse Patiëntenfederatie NPCF, het Zorginstituut Nederland, de NZa, het ministerie van VWS en Zorgverzeke...

Hoe zijn Beroepsinhoudelijke Verenigingen betrokken?

Er heeft vorige week een eerste overleg plaatsgevonden om de situatie te bespreken. Afgesproken is dat er een werkgroep komt met de BI’s ...

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.