Onderwijs en het KNGF

Het KNGF stemt af met het SROF en DEMP en werkt waar nodig samen in onderzoek en ontwikkeling.

SROF

Er zijn in Nederland 10 hogescholen die een bacheloropleiding fysiotherapie verzorgen en daarnaast zijn er twee niet gesubsidieerde opleidingen. De opleidingen baseren hun eindtermen en curriculum op het beroepsprofiel (BP) van de Fysiotherapeut. Dit BP is in februari 2014 door het AV van het KNGF goedgekeurd. De opleidingen zijn verenigd in een overlegorgaan, het SROF (StudieRichtingsOverlegFysiotherapie). Het SROF zorgt voor uniformiteit door gezamenlijke producten te ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn een voortgangstoets, een Nationaal diplomasupplement en een visitatiemethodiek.

Het SROF vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Overleg met het KNGF is één van de agendapunten. Ontwikkelingen die van belang zijn worden gedeeld en leiden soms tot gezamenlijke actie.    

Het SROF en het KNGF onderzoeken momenteel de mogelijkheden om een behoeftepeiling op te zetten. Er zijn dringend  actuele gegevens nodig. De meest recente peiling dateert van 2001.

DEMP

DEMP (Dutch Educational Masters of  Physiotherapy) is de koepel van de opleidingsinstellingen die één of meerdere professional master opleidingen verzorgen. Het KNGF heeft meegeholpen bij het ontwikkelen van een EVC procedure (erkenning verworven competenties). De criteria worden toegepast op BP van de fysiotherapeut. Er is periodiek overleg met het DEMP.

Beleidsbepalend onderzoek

Een aantal grote onderwerpen wordt door werkgroepen of commissies voorbereid. Zowel het SROF als het DEMP zijn betrokken geweest bij onderwerpen als de indeling van het vak, de beroepskolom en het beroepsprofiel.

Trefwoorden: