De toekomst van de fysiotherapie: werk je mee?

In november 2018 is de visie ‘Vertrouwen in Beweging 2025' vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van het KNGF. Belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan van deze visie zijn de halfjaarlijkse community bijeenkomsten.

Uitvoeringsplan

Met de toekomstbestendige visie ‘Vertrouwen in Beweging 2025' dragen we bij aan versterking van de positie van de fysiotherapie en van de fysiotherapeut. Na vaststelling van de visie hebben we, samen met onder meer leden, vertegenwoordigers van beroepsinhoudelijke verenigingen, opleidingsinstituten en onderzoekers, een Uitvoeringsplan opgesteld. Hierin beschrijven we vier bewegingen waarmee we investeren in realisatie van de visie Vertrouwen in Beweging:
•    Beweging in netwerken en samenwerking
•    Beweging in innovatie en onderzoek
•    Beweging in preventie en gezondheid
•    Beweging in beroep en opleiding

Volgende stap
Nu is het tijd om samen aan de slag te gaan met deze bewegingen. Daar zijn we al mee begonnen. We zijn gestart met de herijking van de beroepskolom en het beroepsprofiel. Daarnaast bereiden we initiatieven voor op het gebied van innovatie, onderzoek en netwerken.

Meedenken
Belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan zijn de halfjaarlijkse community bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we betrokkenen bij het uitvoeringsplan én alle andere geïnteresseerden over de voortgang. Ook gaan we met elkaar in gesprek over lopende activiteiten en onderzoeken we hoe we zaken kunnen versterken of versnellen. Tijdens de bijeenkomst krijg je (meer) inzicht in de ontwikkeling van het beroep en de beroepsgroep en kun je hieraan bijdragen. Deelname biedt de mogelijkheid om elkaar in een informele setting te ontmoeten en tegelijkertijd inhoudelijk bij te dragen aan de toekomst van fysiotherapie.

De visie Vertrouwen in Beweging in vogelvlucht... bekijk de scrolly 

 

Trefwoorden: