Programma Beweegzorg

Aan de slag met preventie.

Kom in beweging

Steeds meer mensen weten dat bewegen, gezonde voeding en ontspanning bijdragen aan een langer gezond en vitaal leven. Toch slaagt minder dan de helft van de bevolking erin om ook echt voldoende te bewegen. Als je mensen stimuleert om te bewegen, boek je niet alleen vooruitgang op het gebied van gezondheid. Ook economisch valt er winst te behalen.  

De vraag naar professionals neem toe 
In de samenleving is steeds meer vraag naar professionals die mensen kunnen begeleiden bij het verbeteren van hun beweeggedrag, leefstijl en gezondheid. Je ziet dit in de zorg, maar ook binnen het sociaal-, publiek- en privaat domein. Steeds vaker gaan gemeenten en organisaties samen met burgers aan de slag om mensen gezond te houden.  

Rol van de fysiotherapeut 
Fysiotherapeuten zijn experts op het gebied van houding en beweging. Dit maakt hen bij uitstek geschikt om een duurzame gedragsverandering te realiseren bij mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening en kwetsbare groepen. Dankzij hun opleiding, competenties en attitude zijn fysiotherapeuten in staat om het bewegend functioneren van mensen te optimaliseren. Om dit doel te bereiken, zoeken zij binnen en buiten de zorg de samenwerking met andere disciplines.  

Kansen benutten met Beweegzorg 
'
Beweegzorg’ is een programma van het KNGF. Beweegzorg is erop gericht het beweeggedrag van mensen positief te beïnvloeden en hun leefstijl te verbeteren. Het gaat daarbij om mensen met een (hoog risico op) een chronische ziekte zoals diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas en depressie, maar bijvoorbeeld ook om ouderen met een verhoogd risico op botbreuken. Met het programma Beweegzorg ondersteunt het KNGF fysiotherapeuten bij het zoeken en benutten van kansen om (preventieve) zorg te bieden aan mensen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is. Het programma Beweegzorg stimuleert fysiotherapeuten om samen te werken met andere disciplines. Dit versterkt de positie van fysiotherapeut op het terrein van preventie.

Het programma Beweegzorg draagt op verschillende manieren bij aan de (preventieve) zorg voor mensen met chronische ziekten, beweegarmoede en/of overgewicht.

Beweegzorginterventies  

  • Bewezen effectieve beweegzorginterventies worden onder de aandacht gebracht van fysiotherapeuten en stakeholders 
  • Fysiotherapeuten worden ondersteund bij het ontwikkelen van nieuwe beweegzorginterventies  

De Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

  • De belangen van fysiotherapeuten worden behartigd bij het tot stand komen van nieuwe prestatiebeschrijvingen, bijvoorbeeld ‘GLI’ 
  • Fysiotherapeuten worden ondersteund bij het implementeren van de GLI in het veld 

Beleid en ontwikkeling 

  • De belangen van fysiotherapeuten worden behartigd met als doel de positie van de fysiotherapeut op het terrein van preventie te versterken 
  • Via het preventieakkoord wordt bijgedragen aan het terugdringen van het aantal mensen met overgewicht en obesitas
  • Kennis, informatie en tools worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld 

Meer informatie over Beweegzorg vindt u:
- In deze artikelen uit FysioPraxis:  

- In de factsheet Beweegzorg.

Contact 
Klik hier voor meer informatie over de bereikbaarheid van het KNGF. 
Heeft u vragen of behoefte aan advies? Onze ledenadviseurs kunnen u verder helpen. Klik hier voor meer informatie. 

 

Trefwoorden: