Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

In de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) kan alle data worden geplaatst die door de beroepsgroep wordt verzameld. Bijvoorbeeld vanuit de pilots. Maar ook vanuit het elektronisch patiëntendossier (automatische koppeling door EPD-software). Data uit de LDF zijn alleen beschikbaar voor het KNGF en haar leden.

Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

De data uit het LDF zijn voor het KNGF en KNGF- leden waardevol. Bijvoorbeeld voor:

  • Overzicht eigen praktijkgegevens. Bijvoorbeeld t.b.v. marketing eigen praktijk.
  • Benchmarkinformatie voor leden van het KNGF.
  • Uitkomsten patiëntervaringen.
  • Objectief meerwaarde fysiotherapie aantonen.
  • Vanuit het KNGF trends & relevante cijfers over fysiotherapie in Nederland bieden aan buitenwereld, onder andere t.b.v. beleidsinformatie zorgverzekeraars en politiek.
  • Klinische informatie voor partners, zoals BI’s en netwerken.
  • Niet afhankelijk zijn van externe bronnen (zoals Nivel).

Wat levert het op?
Voor: fysiotherapeut:

  • data om te kunnen benchmarken/ inzicht krijgen hoe hij/zij ervoor staat t.o.v. andere fysiotherapeuten

  • data waarmee fysiotherapie en fysiotherapeut meerwaarde kan tonen aan zowel patiënten als zorgverzekeraars en andere stakeholders.

Het LDF is onderdeel van de ICT-infrastructuur die wordt (door)ontwikkeld ten behoeve van het MKIB.

Trefwoorden: