Overzicht modules

Op deze pagina staat in het kort een overzicht van alle beschikbare modules

Module 1 Communicatie

De module communicatie gaat over het bevorderen van de kwaliteit van de communicatie met uw patiënt. U maakt in deze intervisiemodule gebruik van een door u zelf gemaakt video-opname van u en uw patiënt. De analyse van de communicatie met uw patiënt is belangrijk en geeft inzicht in bijvoorbeeld de cliëntgerichtheid, doelmatigheid en effectiviteit van uw fysiotherapeutische zorg.

Module 2 Dossiervoering

De module dossiervoering geeft inzicht in de kwaliteit van het methodisch handelen van een fysiotherapeut aan de hand van zijn/haar dossiervoering. U dient een zelf gekozen dossier in, die door uzelf en door collega’s beoordeeld wordt. Hiermee krijgt u inzicht in de belangrijke onderdelen van dossiervoering die de kwaliteit van zorg beïnvloeden.

Module 3 Feedback en uitkomsten

Binnen de module feedback en uitkomsten leert u de informatie die beschikbaar is in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) te kunnen beschrijven, interpreteren en verklaren. Het vormen van hypotheses die (on)verklaarbare, afwijkende of onverwachte informatie kan verklaren is hierin een belangrijk element.

Module 4 Klinisch redeneren

De module klinische redeneren geeft inzicht in het proces van gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren om gezondheidsproblemen in de klinische praktijk te begrijpen en op te lossen. Dit gebeurt aan de hand van een zelfgekozen casus. Klinisch redeneren doe je met je hoofd, hart en handen; het is niet uitsluitend een cognitief proces. Het is zowel een impliciet proces (niet bewust, moeilijk uit te leggen) als een expliciet proces (bewust, goed uit te leggen). Soms ondersteunt wetenschappelijk bewijs de beste oplossing van een fysiotherapeutisch probleem. Maar het bewijs is niet altijd voorhanden, de fysiotherapeut is er niet mee bekend of de context voor toepassing van dat bewijs is niet geschikt. Deze problemen worden besproken aan de hand van een zelf gekozen of voorbeeld casus.

Trefwoorden: