Kennisvalorisatie en strategische dialoog

In de eerste helft van 2016 is een aantal strategische dialoogsessies georganiseerd met uiteenlopende deelnemers.

Hoe delen en ontwikkelen we kennis?

Hoogleraren, lectoren, vertegenwoordiging van de klankbordgroep wetenschap, afvaardiging van de Beroepsinhoudelijke verenigingen, de regionale genootschappen fysiotherapie en ondernemende koplopers in het werkveld hebben we gevraagd:

  • welke kennis kunnen we delen?  
  • welke kennis moeten we ontwikkelen?
  • hoe kunnen we waarde toekennen aan kennis zodat patiĆ«nten en het fysiotherapeutisch werkveld daar baat bij hebben?
  • welke thema's kunnen we definiĆ«ren en met welke thema's kunnen we aan de slag? 

 Ter afronding is op 29 juni met een vertegenwoordiging vanuit alle sessies slotdialoog sessie gehouden.


 

Trefwoorden: