'Ik knarste met mijn tanden, daardoor had ik overdag last van mijn kaak'

In de rubriek Patiënt in beeld komt in elke FysioPraxis een patiënt en zijn of haar behandelend fysiotherapeut aan het woord. Deze keer: Diane de Beus en fysiotherapeut Wouter van Leeuwen.

Diane de Beus: 'Ik moest vooral zelf aan de slag'.

“In januari kreeg ik nek- en rugklachten. Vanzelfsprekend ging ik naar mijn eigen fysio die de behandeling startte. Tijdens deze behandeling kwam zij er al snel achter dat mijn nekklachten te maken hadden met mijn kaak. In mijn slaap knarste ik vaak met mijn tanden, daardoor had ik overdag last van mijn kaak. Ik was dus bekend met kaakklachten, maar ik wist niet dat ze te behandelen zijn. Mijn eigen fysiotherapeut verwees me door naar Wouter van Leeuwen. Wouter is gespecialiseerd in hoofd- en kaakklachten en kon mij hopelijk verder helpen. We hadden een enthousiast en gezellig intakegesprek. Uit dit gesprek bleek dat ik vooral zelf aan de slag moest om mijn kaakklachten te verminderen. Wouter leerde me hoe de kaakspieren werken en maakte me ervan bewust hoe mijn klachten veroorzaakt worden. Hij luisterde goed naar mijn verhaal en stelde de juiste vragen. Daardoor kon hij mij passende oefeningen meegeven voor thuis. Door deze oefeningen dagelijks te doen en me bewust te worden van de spanning op mijn kaak werden de klachten al snel minder. Tijdens onze afspraken bekijkt Wouter de voortgang en anticipeert hierop. Soms krijg ik nieuwe oefeningen of hij maakt de spieren los. Tijdens de coronatijd was het gelukkig mogelijk om via videobellen contact te houden. Zo bleef Wouter toch op de hoogte en kon hij me indien nodig nieuwe oefeningen meegeven.”

Fysiotherapeut Wouter van Leeuwen: 'Een belangrijk aspect bij haar klachten is haar stressmanagement'.

“In februari kwam Diane bij mij op advies van een collega uit een andere praktijk. Omdat ze een combinatie van nek- en kaakklachten had, werd mij gevraagd of ik eens zou willen kijken. Uit de intake en het lichamelijk onderzoek kwam een duidelijk beeld naar voren: bruxisme met MCI CWK (Motor Control Impairment van de cervicale wervelkolom). Voor dat laatste was zij al met succes behandeld door de collega fysiotherapeut.

Eerst heb ik Diane inzicht gegeven in en bewustgemaakt van het bruxisme (niet-functioneel kaakgedrag zoals knarsen, klemmen et cetera), van de oorzaken (stress en slaappatroon) en van de behandelopties. Een belangrijk aspect bij haar klachten is haar stressmanagement. Stress heeft een directe invloed op de spanning van de kauwspieren. Ik heb met Diane verschillende (externe) mogelijkheden besproken om hiermee aan de slag te gaan en die heeft zij opgepakt. De therapie richtte zich op oefeningen voor mobiliteitswinst, ontspannen kauwspieren en bewustwording en ook het losmaken van
de kauwspieren. Om het herstel te bevorderen, is gebruikgemaakt van e-health. Door de COVID-19 crisis is de invulling van de fysiotherapie veranderd. Dankzij e-health kon Diane – op afstand – toch de gepaste zorg krijgen. Diane heeft een beter inzicht gekregen in haar kaakgedrag. Ze is zich bewust van haar gewoontes en kan met oefeningen zelf haar klachten managen. Op dit moment ervaart zij geen hinder of pijn in haar kaken.”

Lees hier FysioPraxis van juni. 

Trefwoorden: