VGZ

Op deze pagina lees je de analyse van de overeenkomst van VGZ voor 2020.

Analyse overeenkomst

We raden u aan onderstaande analyse van de overeenkomst van VGZ 2020 goed door te lezen. Deze overeenkomst geldt voor: VGZ Zorgverzekeraa...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Algemeen

VGZ heeft voor fysiotherapie vijf overeenkomsten: de verbeter-, basis-, generiek A-, generiek B- en intensief overeenkomst. De Basis - en generiek B overeenkomst zijn voor 2020 onderwerp van gesprek geweest (met een looptijd van 1 jaar). (De generiek A- en intensief overeenkomst hebben een looptijd van 2 jaar en komen pas weer in aanmerking voor discussie in 2021. Voorwaarde voor het intensief contract is het werken met de zorgplannen bij een van de alliantiepartners waar VGZ alternatieve bekostigingsafspraken mee gemaakt heeft m.b.t. zorgplannen aspecifieke rugklachten, aspecifiek nekklachten).

VGZ hanteert de landelijke behandelindex en differentieert op basis hiervan. Het KNGF heeft ook voor 2020 ingezet op het loslaten van de differentiatie op de BI. KNGF vindt dat de instrumenten waarlangs differentiatie wordt ingezet niet geschikt zijn. De B.I. stuurt in de toepassing vooral op minder inzet van zorg, maar moet worden doorontwikkeld naar een resultaatindex. Bovendien is het standpunt van het KNGF dat van differentiatie pas sprake kan zijn als het basistarief op kostprijsniveau ligt. 
In gesprek met de KNGF heeft VGZ besloten de PREM voor 2020 te laten vervallen vanuit het besef dat fysiotherapeuten overgaan tot het meten van patiëntervaringen via Zorgkaart NL (bestuurlijke afspraken).

Analyse op hoofdpunten

Hieronder volgt een analyse per punt van de overeenkomst:
1. Gedifferentieerde inkoop
2. Uitvraag Patient Reported Experience Measures (PREM)
3. Toepassing Behandelindex (B.I.)
4. Tarieven
5. Selectieve inkoop
6. Beheersmodel
7. Administratieve lasten
8. Specifieke elementen

Lees verder 

 

Trefwoorden: