Contractering 2021

De contracteercyclus loopt het hele jaar door. We zetten daarbij in op het meest optimale resultaat voor de hele beroepsgroep. Hiervoor spreken we om met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit. We analyseren het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo de beste keuze voor je eigen situatie te maken.

Analyse overeenkomsten zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars sturen praktijken in de zomer of najaar een overeenkomst. Wij analyseren per verzekeraar de overeenkomst. De informatie uit de analyse kan je helpen om tot een weloverwogen keuze te komen om wel of niet te tekenen en/of bezwaar te maken. De volgende overeenkomsten hebben we inmiddels geanalyseerd: 

Op deze pagina vind je ook de opname van de desbetreffende informatie contracteerbijeenkomst.

KNGF contracteeravonden

In september en begin oktober versturen zorgverzekeraars hun aanbiedingsbrieven voor de overeenkomsten 2021 (sommige brieven zijn voor 2021-2022). Voor veel fysiotherapeuten is dit contracteerproces een intensief en impactvol gebeuren.

Om je te helpen een weloverwogen keuze te maken over het al dan niet afsluiten van een overeenkomst, organiseren we in oktober weer de jaarlijkse zogenaamde contracteeravonden. Deze  informatieavonden vinden in verband met corona niet op locatie plaats. Wel organiseren we vergaderingen in (Microsoft) Teams.

De inhoud
Elke bijeenkomsten wordt verzorgd door een regioadviseur en een lid van het landelijke team Zorgverzekeraars van het KNGF. Tijdens de informatiebijeenkomst geeft de betreffende zorgverzekeraar op ons verzoek een korte toelichting bij de overeenkomst. Daarna word je door ons bijgepraat over de ins en outs van de verschillende overeenkomsten. Vragen die we behandelen zijn:

Wat betekenen de contracten voor jou als fysiotherapeut en voor je praktijk? Welke gevolgen heeft de overeenkomst voor de samenwerking met andere zorgverleners in jouw regio?

Heb je vooraf al vragen over de overeenkomst die je aangeboden hebt gekregen? Dan kun je deze mailen aan zorgverzekeraars@kngf.nl. Vermeld in het onderwerpveld van je mail de naam van de zorgverzekeraar die het betreft. De einddatum voor het vooraf stellen van vragen vind je terug in de planning. Tijdens de bijeenkomst zelf is het ook mogelijk om vragen te stellen.

Het programma

  • Welkom & aanvang programma 'contracteren in 2021'
  • Toelichting zorgverzekeraar op inkoopbeleid en overeenkomst
  • Ins en outs overeenkomst door KNGF
  • Bespreken vooraf ingestuurde vragen
  • Open vragenronde
  • Rondvraag
  • Afsluiting

Planning en inzendtermijn vragen

Dinsdag 20 oktober (vragen graag uiterlijk vrijdag 16 oktober insturen):

Dinsdag 27 oktober (vragen graag uiterlijk vrijdag 23 oktober insturen):

Woensdag 28 oktober

Er is nog een wijziging op het schema doorgevoerd: uit praktisch oogpunt is ervoor gekozen om de sessies van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en Zilveren Kruis Achmea (ZKA) te combineren, aangezien zij hun inkoopbeleid per 2022 gelijktrekken. Dit betekent dat de sessie van dinsdag 27 oktober (start 18:30) zowel de overeenkomst van zowel DFZ als ZKA zal behandelen. De sessie van 28 oktober komt te vervallen.

Donderdag 29 oktober (vragen graag uiterlijk dinsdag 27 oktober insturen):

Kun je niet aansluiten bij een of meerdere bijeenkomsten? Dan is het ook mogelijk om ze later te bekijken, we nemen alles op.

Praktische informatie
De bijeenkomsten zijn uitsluitend bestemd voor KNGF-leden met een compleet lidmaatschap, deelname is gratis.

Accreditatie
Voor deze bijeenkomst is geen accreditatie van toepassing.

Aan- & Afmeldingsprocedure
Aanmelden kan via www.mijnkngf.nl, tabblad scholingen, met jouw KNGF-lidmaatschapsnummer. Je ontvangt (bij juiste aanmelding) meteen een voorlopige bevestiging van deelname.

Kun je na aanmelding toch niet aanwezig zijn, meld je dan weer af via de Portal of een mail naar: bijeenkomstenenscholing@kngf.nl.

Meldpunt Contractering Fysiotherapie
Vanaf begin oktober wordt het Meldpunt Contractering Fysiotherapie 2020 weer opengesteld.

Bij het Meldpunt Contractering Fysiotherapie kun je als fysiotherapeut positieve en negatieve ervaringen met het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars melden. We horen graag wat jouw ervaring is met de contractering. Ook kun je aangeven of je wilt dat we je ervaringen doorsturen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Het melden gaat makkelijk en snel, via een vragenlijst. De ingevoerde gegevens geven gezamenlijk een goed beeld van het contracteerproces in het algemeen én per zorgverzekeraar. Dankzij deze gegevens kan het KNGF met cijfers en feiten onderbouwd aantonen waar knelpunten zitten. Zo kunnen zorgverzekeraars hun contracten en beleidsorganen hun beleid bijstellen.

Analyse en presentaties inkoopbeleid

Zorgverzekeraars publiceren elk jaar op 1 april hun inkoopbeleid. In het inkoopbeleid lichten ze op hoofdlijnen toe hoe de overeenkomsten...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Bezwaar maken en reactietermijn overeenkomsten

Zorgverzekeraar Overeenkomst aangeboden Uiterlijk tekenen ASR Doorlopende overeenkomst n.v.t. Caresq Nog niet bekend CZ 28 september 8 no...

De contracteercyclus in drie fasen

De contracteercyclus bestaat uit drie fasen. In april publiceert de verzekeraar zijn inkoopbeleid en tussen juli en september krijg je het contract van de verzekeraar. In oktober organiseren we de contracteeravonden van het KNGF.

Trefwoorden: