Audits en controles

Een audit kan worden beschreven als een kwalitatieve toetsing van een proces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten. Tijdens een audit wordt gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop dit is geregeld.

Audits

Niet alle zorgverzekeraars passen audits toe. In 2015 en 2016 hebben de zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis en De Friesland een beheersmodel  en daarbijhorende Beheersmodel Audit in hun overeenkomsten opgenomen. Voor de exacte voorwaarden die gelden voor het Beheersmodel verwijzen wij u naar de overeenkomsten van de diverse zorgverzekeraars en de analyse daarvan, zie link

De twee auditbureaus zijn: HCA en KIWA.

Plusaudits en Effectiviteitstraject Fysiotherapie worden toegepast door dezelfde zorgverzekeraars. Zij hebben zich samen met VGZ gebundeld in de Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg (SKMZ)

Controles

Volgens de wet mogen in elk geval de Zorgverzekeraars en de NZa materiële controles uitvoeren bij fysiotherapiepraktijken. Waarom gebeurt dat? Wat mag de zorgverzekeraar juridisch wel en niet doen? En welke rechten en plichten heeft u zelf? Voor meer informatie zie het overzicht met Meest gestelde vragen & antwoorden. De lijst is verdeeld in een algemeen deel en een specifiek deel over de uitvoering van onderzoeken. In de tekst staan cijfers tussen haakjes [ ]. Deze cijfers verwijzen naar de verantwoording (paragraaf 'noten') onderaan het document.

Belangrijk: document Bezoek IGZ, ACM of NZa? Bereid u voor!'

Hierin staat voor de leden exact uitgelegd welke stappen moeten worden ondernomen en wie u kunt bereiken voor meer informatie.

Trefwoorden: