Contracteren

De contracteercyclus loopt het hele jaar door. We zetten daarbij in op het meest optimale resultaat voor de hele beroepsgroep.

Wat we doen

We hebben op verschillende niveaus overleggen en gesprekken met zorgverzekeraars: tussen medewerkers, managers en besturen. Doel is om met goede argumenten input te leveren voor het beleid van de zorgverzekeraars en het beleid te beïnvloeden èn om de kwaliteit van fysiotherapie goed te positioneren. Soms worden snelle successen geboekt. Andere keren zijn op de lange termijn de resultaten pas merkbaar. Er zijn momenten waarop we alleen achter de schermen kunnen opereren, bijvoorbeeld als we onder embargo concept-overeenkomsten krijgen en hier niet over kunnen communiceren. En soms is het helaas niet mogelijk om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld omdat dat wettelijk niet mag. Een voorbeeld van dat laatste is het verbod om als belangenbehartiger te adviseren om een overeenkomst niet te tekenen.

Kortom: de contracteercyclus is een precair proces vanwege de vele verschillende belanghebbenden en de wettelijke regels waar we ons als branche- en beroepsvereniging aan moeten houden.

Wie zijn er bij betrokken?

  • Leden van het landelijk Team Zorgverzekeraars overleggen regelmatig met zorginkopers en paramedische adviseurs.
  • Manager Beleid overlegt met managers paramedische zorg.
  • Bestuursleden KNGF overleggen met directies zorginkoop.
  • Bestuursvoorzitter Guido van Woerkom heeft contact met Raden van Bestuur zorgverzekeraars.

Overleggen kunnen bijvoorbeeld gaan over signalen die we van onze leden krijgen, over onduidelijke of onredelijke zaken met betrekking tot contractering, kwaliteit, issues die spelen in de regio of bij de Beroepsinhoudelijke Verenigingen (BI's), administratieve belasting, ontwikkelingen in het werkveld, en nog veel meer. Leden van het landelijk team Zorgverzekeraars voeren samen met regio-adviseurs en zo nodig een vertegenwoordiger van een BI de gesprekken met de zorginkopers en paramedisch adviseurs.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een of meer voorwaarden uit het aanbod van een verzekeraar voor een contract dan kun je bezwaar maken. Welke vormen van bezwaar zijn er? Waar moet je rekening mee houden bij het formuleren van je bezwaar? En schuift de tekentermijn dan automatisch door? 

De meest gestelde vragen over het maken van bezwaar tegen een contract van een verzekeraar hebben we op een rij gezet, je vindt de informatie op deze pagina.

 

Contracteerhulp

Daarnaast heeft VvAA een handige tool ontwikkeld, de Contracteerhulp. Ook hier is er een extra voordeel voor leden van het KNGF. De tool ‘Contracteerhulp’ bestaat uit drie onderdelen die u inzicht geven in de huidige praktijksituatie en u voorbereiden op de toekomst, al dan niet met een bijpassend contract. De VvAA-adviseur komt bij u langs en doorloopt samen met u de verschillende onderdelen. Zowel uw interne als externe omgeving wordt in kaart gebracht zodat u een onderbouwde keuze kunt maken omtrent contracteren. Speciaal voor KNGF-leden vindt er ook een doorrekening plaats van de contracten op basis van de verrichte behandelingen.

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.