Landelijke behandelindex

De landelijke behandelindex is een doorontwikkeling van de bestaande behandelindex. Deze doorontwikkeling is onderdeel van de zogenaamde Bestuurlijke Afspraken. De eerste stap in de doorontwikkeling van de BI was de uniformering van de berekeningsmethode van de behandelindex. Daarmee hebben de praktijken nu ervaring opgedaan. De vervolgstap die nu is genomen, is de landelijke behandelindex. Iedere praktijk krijgt nog maar één behandelindex. Deze is gelijk voor alle zorgverzekeraars die de behandelindex hanteren.

Betrouwbaar

De landelijke behandelindex is op meer gegevens gebaseerd dan de nu per zorgverzekeraar verschillende behandelindex. De data van vrijwel alle zorgverzekeraars zijn samengevoegd. Daardoor is de landelijke behandelindex betrouwbaarder. 

Minder administratie
Het invoeren van een landelijke behandelindex betekent direct een verlichting van de administratieve lasten voor fysiotherapeuten. Immers, hij is hetzelfde bij alle zorgverzekeraars.

Een stap
Het KNGF ziet de invoering van een landelijke behandelindex als een goede stap in het streven naar vermindering van administratieve lasten. Dat laat onverlet, dat sommige zorgverzekeraars in strijd met het standpunt van het KNGF, de BI nog steeds als afrekeninstrument gebruiken, in plaats van als indicator om tot een gesprek te komen.

Daarnaast waarschuwt het KNGF voor een mogelijk nadeel. De BI kan als gevolg van deze eenvormige rekenmethodiek per praktijk hoger of lager uitvallen dan nu het geval is. Immers, hij wordt berekend aan de hand van een veel grotere hoeveelheid gegevens. Het KNGF adviseert praktijken die als gevolg van de invoering van de landelijke behandelindex een tegenvallende BI krijgen, daarover direct bij de betreffende zorgverzekeraar te reclameren.

Ook stelt het KNGF nadrukkelijk dat invoering van de landelijke behandelindex alleen maar een tussenstap is, in het streven om te komen tot invoering van een resultaatindex, waar zorgverzekeraars in het kader van de Bestuurlijke Afspraken overigens mee hebben ingestemd.

Website Vektis met spiegelinformatie
Vektis lanceerde een website met (informatie over) de landelijke behandelindex en spiegelinformatie. 

Op spiegelinformatiefysio.nl kun je een account aanvragen en de spiegelinformatie van jouw praktijk downloaden.

14-05-2019: Landelijke behandelindex: minder administratie 

Trefwoorden: