Standpunten over zorgovereenkomsten

Het KNGF heeft vijf standpunten met betrekking tot de zorgovereenkomsten.

1. Behandelindex

Het KNGF vindt dat de behandelindex ingezet moet worden als een feedback middel en niet mag worden gehanteerd als afrekeninstrument. Er moet een uniforme en transparante berekeningsmethode worden gebruikt door alle zorgverzekeraars.

2. Tarieven

Het KNGF is van mening dat er pas sprake is van een redelijk tarief als dat minimaal op kostprijsniveau ligt.

3. Gedifferentieerde inkoop

Differentiatie is bespreekbaar op het moment dat het basistarief op kostprijsniveau ligt.

4. Volumemaatregelen

Het KNGF vindt volumemaatregelen op praktijkniveau ongewenst, zowel vanuit het oogpunt van de keuzevrijheid van de patiënt als vanuit de professionele ontwikkeling van de fysiotherapeut.

5. Selectieve inkoop

De keuzevrijheid van de patiënt gaat voor selectieve inkoop.

 

Trefwoorden: